Nieuws

Cambreur is officieel EPAS-school

By december 1, 2020februari 15th, 2021No Comments

Cambreur is officieel EPAS-school

Het is officieel, het Cambreur College mag zichzelf vanaf nu scharen tot de groeiende groep van zogeheten EPAS-scholen (een afkorting van “European Parliament Ambassador School”). Sinds 2009 is dit Europese netwerk opgericht om meer bewustwording onder jongeren te creëren over het Europese Project. Allesbehalve een promopraatje over de EU betreft het bij EPAS juist de levendige discussie over tal van onderwerpen, variërend van het klimaat- en vluchtelingenvraagstuk tot aan de mate waarin Europese regelgeving doorgevoerd zou moeten worden of hoe om te gaan met ethische vraagstukken.
Het EPAS-netwerk is, zoals gezegd, een Europees netwerk van scholen en biedt de mogelijkheid om samenwerking aan te gaan met tal van scholen in binnen- en buitenland. Denk hierbij aan het opzetten van gezamenlijke (digitale) projecten tot uitwisselingen en excursies, het delen van lesmateriaal of discussiefora van leerlingen en docenten. Jaarlijkse reizen naar Brussel behoren ook tot het pakket. Alles doorgaans op kosten van de EU.
Binnen het Cambreur hebben we ervoor gekozen om het EPAS vooraleerst uit te rollen binnen het TTO havo/vwo, omdat dit naadloos aansluit bij de TTO-pijlers van Internationalisering en Burgerschapsvorming. Mogelijk zou in de toekomst ook de reguliere mavo/havo/vwo kunnen aanhaken.
De accreditatie is de bekroning van een jarenlange inspanning van docenten Tatiane Spijker en Koen Verstegen, die diverse initiatieven hebben opgestart om te voldoen aan de vereisten voor een EPAS- school. Denk hierbij aan het optrommelen van een enthousiast stel leerlingen die als zogeheten ‘juniors’ het EPAS een warm hart toedragen en meedenken in het vormgeven van projecten, maar ook het opzetten van een EU-infopoint op school en het implementeren van verschillende Europa- projecten in het onderwijsprogramma. We hopen als school nog jaren profijt te kunnen hebben van deelname aan EPAS en het bijbehorende netwerk van scholen.

AGENDA

toetsweek 3 tot en met 21 juni Eind datum: 21 jun
Read More
17 tot en met 25 juni centraal examen tijdvak 2 Eind datum: 20 jun
Read More

Contact