Nieuws

Coronavirus update 16 maart 2020

By maart 17, 2020februari 15th, 2021No Comments

Coronavirus update 16 maart 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Nu onze scholen voor onze leerlingen gesloten zijn, werken wij met volle inzet om het onderwijs voor uw zoon/dochter zo goed mogelijk voort te zetten. Graag informeren wij u over de maatregelen die we hiervoor vandaag hebben genomen.

Opvang voor leerlingen van wie beide ouders in de vitale beroepen werken
Wij zullen iedere dag tussen 10.00-14.00 uur opvang organiseren voor leerlingen van wie beide ouders in de vitale beroepen werken (voor de lijst van vitale beroepen klik hier)
Vanmorgen hebben wij u gevraagd om ons door te geven of uw zoon/dochter van deze opvang gebruik moet maken, zodat wij de opvang kunnen organiseren.

Materiaal ophalen van school om thuis te kunnen doorwerken
Morgenochtend 17 maart kan uw zoon/dochter naar school komen om boeken en ander materiaal dat nodig is voor het thuiswerken, op te halen. Leerlingen van het Cambreur College kunnen boeken lenen in het OLC.

Leerlingen die spullen willen ophalen worden volgens onderstaand rooster op school verwacht:
Cambreur College:
8.30 – 9.30 uur: leerlingen met achternaam beginnend met A t/m H
9.30 – 10.30 uur: leerlingen met achternaam beginnend met I t/m P
10.30 – 11.30 uur: leerlingen met achternaam beginnend met Q t/m Z

Examens en PTA’s
We wachten de instructies van het ministerie hierover af. Waarschijnlijk is er eind deze week uitsluitsel hierover. Ondertussen moeten de leerlingen de instructies van de examendocenten opvolgen. Leerlingen uit de (voor-)examenklassen kunnen ook zelfstandig doorwerken met behulp van planners in de ELO. Dit raden we examenleerlingen dringend aan.

Onderwijs op afstand
Via de elektronische leeromgeving (ELO) krijgt uw zoon/dochter onderwijs op afstand. Daarvoor gebruiken we de volgende instrumenten:
– Cambreur College: ItsLearning en Zoom

Zoom en Teams zijn uiterlijk donderdag beschikbaar. Leerlingen ontvangen nadere instructies.

Uw zoon/dochter kan via de ELO de docent benaderen wanneer er vragen mochten zijn. Sommige docenten zullen uw zoon/dochter verzoeken om huiswerk op te sturen naar de docent. We gaan er vanuit dat wanneer een leerling niet ziek is, deze opdrachten worden uitgevoerd. Wilt u uw zoon/dochter wijzen op hun verantwoordelijkheid om deze weken voor school te blijven werken? Wij verwachten dat u samen met uw zoon/dochter de opdrachten bekijkt en deze laat uitvoeren door uw zoon/dochter. Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat er zo weinig mogelijk achterstand ontstaat.

Zieke leerlingen
Wanneer uw zoon/dochter ziek is en z’n schoolwerk thuis niet kan doen, vragen wij u dit aan de school door te geven. Dat kunt u doen door een mail te sturen aan:
– leerlingen Cambreur College: balie@cambreurcollege.nl

Afgelaste activiteiten
Uiteraard gaan alle schoolse activiteiten van de komende weken niet door. Daarnaast worden in ieder geval de volgende activiteiten afgelast of uitgesteld:
– Cambreur College:
· sportdag 9 april
· uitwisseling met Italië
· filmavond leerjaar 1
· leerlingen in ’t zonnetje
· stage vmbo leerjaar 3
· huiswerkklas van Spectrum Brabant
· servicepunt van laptops van de Rent Compagny

Wij hopen u hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, ontvangt u van ons een brief. Op de websites staat ook steeds de meest actuele informatie.

We hopen dat de dreiging van het coronavirus snel afneemt en dat de rust terugkeert. Op de website van de Rijksoverheid worden de meest gestelde vragen en antwoorden over de coronacrisis steeds geactualiseerd. Meer informatie over het coronavirus kunt u vinden op de website van de GGD en op de website van het RIVM.

Mocht u nog vragen hebben n.a.v. deze brief dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding van de school van uw zoon/dochter. We wensen u van harte sterkte, nu de structuur van school voor een deel is weggevallen en u thuis meer moet opvangen. We wensen allen die met gezondheidsproblemen of zorg te maken hebben een voorspoedig herstel.

Met een vriendelijke groet,
Nynke Gerritsma, rector Kwadrant Scholengroep
René Hermans en Helga vd Weele, directie Cambreur College

 

AGENDA

Start CPE tekenen mavo tot en met vrijdag 17 mei Eind datum: 17 mei
Read More
Afname CSPE en flex bb/kb tot en met 19 april Eind datum: 19 apr
Read More

Contact