Wereldburgerschap

Internationalisering: onze visie
Onze wereld globaliseert, onze leerlingen worden veel meer wereldburgers. Internet kent geen grenzen, jongeren hebben ook daadwerkelijk meer gezien van de wereld en verbreden hun horizon. Dat betekent ook dat wij in ons onderwijs onze leerlingen hierop moeten voorbereiden. We streven naar een doorlopende leerlijn internationalisering vanaf het begin van hun Cambreurcarrière. In o.a. de lessen aardrijkskunde, geschiedenis, levensbeschouwing en maatschappijleer is internationalisering verweven. Als school hebben we jarenlang een project in Nepal ondersteund. In leerjaar 3 doen we mee met het project Cross Your borders, waarbij hiervoor geschoolde studenten ons ondersteunen. In de tweetalige afdeling krijgt het aspect internationalisering nog een groter gewicht. Waardevolle initiatieven worden door de andere afdelingen overgenomen.

Internationale contacten
Het Cambreur College onderhoudt al enkele jaren intensieve internationale contacten met verscheidene scholen in het buitenland:
• Gymnázium Kolin (Kolin, Tsjechië) www.gkolin.cz
• Isis Archimede (San Giovanni, Italië) www.isis-archimede.it
• Smt. Sulochanaderi Singhania School (Mumbai, India) www.singhaniaschool.org

Door de ontwikkeling van het tweetalig onderwijs breiden we onze contacten uit. Zo bezoeken we twee scholen in Engeland en hebben we op docent- en leerlingniveau steeds intensiever contact hiermee, is er een samenwerking met een Finse school en krijgen we regelmatig bezoek van Franse leerlingen. De digitale mogelijkheden maken ook contacten buiten Europa gemakkelijker. Jaarlijks is er een internationaal project met een school in Indonesië dat in 2018 een eerste bezoek van een twintigtal Indonesische leerlingen opgeleverd heeft. Met scholen uit India hebben we structureel een aantal digitale projecten. Voor onze leerlingen werkt deze digitale uitwisseling zeer motiverend en verrijkend.

Global Studies in tweetalig onderwijs voor Tvwo bovenbouw
Het vaardig worden in het spreken van het Engels is een belangrijke voorwaarde om ook daadwerkelijk in contact te kunnen komen met leerlingen uit andere landen. Maar om zinvol te kunnen communiceren moet je voldoende kennis hebben. Daarom is het vak GST in de bovenbouw ingevoerd: Twee jaar lang krijgen de leerlingen van klas 4 en 5 vwo twee uur in de week les over Europa, bezoeken ze het Europees parlement in Brussel en werken ze in het vijfde jaar in het kader van Worldschool aan projecten in ontwikkelingslanden. Ieder jaar weer worden we verrast door de hoge kwaliteit die onze leerlingen kunnen leveren, als zij de ruimte en de verantwoordelijkheid krijgen om een project zelf vorm te geven.

Global Studies in tweetalig onderwijs voor Thavo bovenbouw
Tweetalig havo gaat in het examenjaar aan de slag met Global Studies. De havo heeft een geheel eigen programma, waar uiteraard Europa een centrale plek inneemt, maar ook Europa in relatie tot de andere werelddelen.

AGENDA

zomervakantie vanaf 13.00 uur tot en met vrijdag 16 augustus Eind datum: 16 aug
Read More
Accolade met welkom en start nieuwe schooljaar
Read More

Contact