Nieuws

Gemeente Dongen in gesprek met Cambreurleerlingen uit vwo5 en 6

By oktober 29, 2020februari 15th, 2021No Comments

Gemeente Dongen in gesprek met Cambreurleerlingen uit vwo5 en 6

Op 28 oktober kreeg vwo5 en 6 tijdens de les aardrijkskunde bezoek van drie deskundigen van de gemeente Dongen. Mevrouw Gorissen en de heren Spiering en Karsmakers hadden vooraf de mening gepeild over aspecten van de Omgevingsvisie Dongen. De gemeente is deze visie aan het ontwikkelen en daarbij wordt ook de mening van de inwoners  meegewogen. Het is een nieuw en mooi initiatief dat ook discussie met Cambreurleerlingen in de ruimtelijke ordening van onze gemeente een plaats krijgt!

Behoud van kenmerkende elzenbossen bij ’s Gravenmoer met zijn veenondergrond, plaats geven aan middelen om hittestress door klimaatopwarming te tackelen; het duiden, koesteren en versterken van het Dongens DNA én het bespreken hiervan op basis van argumenten.  Dit alles kwam op school aan bod. Leefomgeving past in het eindexamen programma van onze bovenbouwleerlingen. “Dit initiatief gaan we in de volgende breakweek voortzetten in een aantal havo en vwo onderbouwklassen”, geven de twee leerkrachten mevrouw Ten Thije en meneer Verstegen enthousiast aan.

AGENDA

Start CPE tekenen mavo tot en met vrijdag 17 mei Eind datum: 17 mei
Read More
meivakantie Eind datum: 03 mei
Read More

Contact