Nieuws

Coronavirus update d.d. 22 april 2020

By april 29, 2020februari 15th, 2021No Comments

Coronavirus update d.d. 22 april 2020

Beste leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s),

We hopen dat jullie genieten van de meivakantie, ondanks de coronacrisis. Velen van jullie zullen gisteren met spanning hebben gewacht op de besluiten van het kabinet. Wij hebben vandaag overlegd in de schoolleidingen over de consequenties van de kabinetsbesluiten voor onze scholen.

Onderwijs tot de zomervakantie
Het kabinetsbesluit voor het voortgezet onderwijs is duidelijk: tot 1 juni blijven de scholen nog gesloten, vanaf 2 juni kunnen de scholen weer open met in acht neming van de richtlijnen van de RIVM. In lijn met dit besluit hebben wij voor onze scholen het volgende besloten.

– In de periode na de meivakantie tot de zomervakantie gaan we door met onderwijs op afstand. We werken daarbij toe naar de geplande toetsweek eind juni. Wellicht is het nodig de data van de toetsweek aan te passen, hierover ontvangen jullie op tijd informatie.
– Na de meivakantie blijven we leerlingen op school ontvangen voor gerichte activiteiten:
· schoolexamens van de examenleerlingen
· enkele PTA-toetsen van voor-examenleerlingen havo en vwo vanaf 11 mei (nadere informatie hierover volgt in de week van 4 mei)
· opvang van leerlingen waarvan beide ouders werken in de vitale beroepen
· opvang van kwetsbare leerlingen
· contact met individuele leerlingen wanneer nodig.
– Vanaf 1 juni zullen binnen de richtlijnen van de RIVM (1,5 meter afstand) ook lessen op school verzorgd worden voor alle leerlingen. We zullen maatwerk bieden. Mentoren en vakdocenten hebben nu vaak al zicht op welke leerling ‘bij’ is en waar meer ondersteuning nodig is. Wij vragen ook aan jullie om bij je mentor of vakdocent aan te geven waar je behoefte aan hebt en welke ondersteuning je nodig hebt.
– We maken een redelijke overgangsregeling in deze bijzondere tijd, waarbij we niet alleen naar cijfers zullen kijken. Leidend principe is dat u als ouders betrokken wordt bij het proces van overgaan van uw zoon/dochter.

Tips of aandachtspunten? Wij horen ze graag!

Zoals hierboven al vermeld: wij horen graag van jullie wat je nodig hebt. Hoe heb je de afgelopen weken gewerkt, hoe is dat bevallen? Waar ben je trots op, wat heb je nodig? Loop je achter, snap je iets niet? Laat het ons horen. Dat kan bij je vakdocent of bij je mentor. In mei zullen de klankbordgroepen op afstand overleggen – ook daar kun je laten horen wat je nodig hebt. Zo kunnen wij bij de inrichting van ons onderwijs zo goed mogelijk rekening houden met jullie wensen.

Reizen volgend schooljaar
We kunnen op dit moment nog geen besluit nemen over de reizen en uitwisselingen die voor volgend schooljaar gepland staan. Zolang er geen negatief reisadvies is of grenzen gesloten zijn, gaan we er nog vanuit dat de activiteiten door gaan. Het kan dus zijn dat u een factuur ontvangt voor een geplande reis in het volgend schooljaar. Wanneer activiteiten definitief vervallen ontvangt u uiteraard uw geld terug.

Prettige voortzetting van de meivakantie

Wij wensen jullie een ontspannen voortzetting van de meivakantie. Geniet van het heerlijke weer op voldoende afstand van elkaar en probeer gezond te blijven en je naaste omgeving gezond te houden.

Met een hartelijke groet, namens beide schoolleidingen,
Nynke Gerritsma, rector Kwadrant Scholengroep
René Hermans en Helga van der Weele, directie Cambreur College

 

AGENDA

08.00 normering tijdvak 1 beroepsgerichte vakken vmbo
Read More

Contact