Nieuws

Coronavirus update d.d. 17 april 2020

By april 22, 2020februari 15th, 2021No Comments

Coronavirus update d.d. 17 april 2020

Beste leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s),

Het is bijna meivakantie. Kunnen daarna de scholen weer open? U heeft er ongetwijfeld zelf ook behoefte aan hier antwoord op te krijgen. Dinsdag 21 april komt het kabinet met nieuwe besluiten over wat er na 28 april wel en niet kan in de samenleving. Dat geldt dus ook voor het onderwijs. Samen met het ministerie, andere sectororganisaties, de bonden en LAKS zijn we sinds kort in gesprek om de diverse scenario’s te verkennen. Uitgangspunt daarbij is dat het onderwijs op school alleen dan opgestart kan worden als het volgens het RIVM verantwoord en veilig is, voor leerlingen én medewerkers van de scholen. Wij informeren u op 22 april aan het eind van de dag hoe het verder gaat na de meivakantie.

Ondersteuning en opvang van leerlingen
In de meivakantie zijn de scholen dicht. Mocht u behoefte hebben aan opvang tijdens de vakantie kunt u contact opnemen met andere instanties. Een overzicht van mogelijkheden en contactgegevens kunt u in de bijlage vinden.

Facturen
De facturen van OMO die deze week digitaal verstuurd zouden worden zullen op een later tijdstip verstuurd worden i.v.m. een technische storing. De laatste termijn voor de buitenlandse reizen ontvangen de ouders van leerlingen uit de voorexamenklassen dus op een later moment.

Facturen TTO
De 2de termijnfactuur voor TTO kunt u een dezer dagen verwachten. Net als bij de facturen van de reizen gaan we ervan uit dat deze facturen betaald worden. We inventariseren intussen welke activiteiten niet zijn doorgegaan, welke definitief vervallen en maken op grond daarvan de balans op. Hierover krijgt u in een later stadium bericht.

Inspraak leerlingen
Deze en vorige week hebben we leerlingen van meer dan vijftien klassen gevraagd naar hun mening over hun docent i.v.m. een mogelijke vaste benoeming aan onze school. We willen de leerlingen graag bedanken die hier gehoor aan hebben gegeven. Tegelijkertijd spreken we onze teleurstelling uit over het feit dat slechts een handvol leerlingen per klas van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt. En dat terwijl leerlingen het zo belangrijk vinden dat ze daadwerkelijk hun mening mogen geven en mee mogen beslissen. Een gemiste kans. Jammer.

Tip: ThuisBieb
Online is de Bibliotheek gewoon open! In de ThuisBieb-app staan vrij beschikbare e-books zodat leerlingen thuis kunnen doorlezen. De ThuisBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als je leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek! Op jeugdbibliotheek.nl/thuisbieb staan alle vrij beschikbare e-books uitgelicht per leeftijdscategorie. Download de ThuisBieb in de AppStore of Google Play. De e-books staan in de speciale ThuisBieb-app. Je kunt de ThuisBieb-app voor iOS downloaden in de AppStore en voor Android via Google Play. De app is in elk geval beschikbaar tot en met 10 mei. Meer informatie kun je vin-den op jeugdbibliotheek.nl/thuisbieb.

Prettige meivakantie
De vakantieplannen moeten in de ijskast, het leven in een bijzondere droom gaat ook de komende twee weken gewoon verder. Toch wensen we al onze leerlingen en hun ouders een welverdiende meivakantie, even zonder schoolwerk, taken in ItsLearning, bezorgde mentoren en docenten online. Geniet van het heerlijke weer op voldoende afstand van elkaar en probeer gezond te blijven en je naaste omgeving ge-zond te houden.

Met een hartelijke groet, Nynke Gerritsma, rector Kwadrant Scholengroep
René Hermans, directeur Cambreur College
Helga van der Weele, adjunct-directeur Cambreur College

 

AGENDA

stageweken leerlingen vmbo leerjaar 3 Eind datum: 24 mei
Read More
centraal examen tot en met woensdag 29 mei Eind datum: 29 mei
Read More

Contact