Nieuws

Coronavirus update d.d. 8 april 2020

By april 9, 2020februari 15th, 2021No Comments

Coronavirus update d.d. 8 april 2020

Beste leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s),

We sturen jullie weer een update over ons onderwijs. We weten dat we deze tijd veel van jullie vragen, met het onderwijs op afstand. We kunnen ons voorstellen dat u zich zorgen maakt over achterstanden die uw zoon of dochter zou kunnen oplopen. Wij doen er alles aan om dat te voorkomen. En veel kan straks worden ingehaald. We willen u op het hart drukken: het komt goed, en niet alles is haalbaar in deze situatie. Deze periode biedt uw zoon of dochter ook de kans om andere dingen te leren: ze kunnen thuis meehelpen in de tuin, met schoonmaken. Leren vindt niet alleen op school plaats.

Paasdagen en meivakantie
Komend weekend is het Pasen. Er worden dan geen lessen gegeven vanaf Goede Vrijdag 12.00 uur gesloten tot en met maandag 13 april.
De meivakantie blijft staan op de oorspronkelijke datum: 20 april t/m 5 mei. We vinden het belangrijk dat er tijd blijft waarin kinderen vrije tijd hebben en ook leraren vrij zijn.

Cambreur Challenge
Ook in deze coronatijd is het juist goed om actief en fit te blijven. En tijdens lessen LO gaat dat nu niet luk-ken, bij de eigen sportclub ook niet. De docenten LO hebben daarom een club in de app van Strava gemaakt en hebben hun leerlingen uitgenodigd om lid te worden van deze sportieve club en actief deel te nemen: wandelen, rennen, fietsen mountainbiken, skeeleren, het maakt niet uit. Maar wel veilig, zowel i.v.m. blessures als i.v.m. coranabesmetting als i.v.m privacy.
Een instructiebrief en een instructievideo hebben alle leerlingen van hun eigen docent gekregen.
We wensen iedereen een sportieve coronatijd.

Leerlingbesprekingen 4 mei
De dag na de meivakantie bespreken we de resultaten van de leerlingen tot nu toe samen met alle docen-ten. Bij deze bespreking proberen we een beeld te krijgen van de stappen die de leerlingen dit jaar hebben gezet en een inschatting te maken of een overstap naar een volgend schooljaar gemaakt kan worden. Uiteraard wordt hierbij ook de inzet, de discipline en het doorzettingsvermogen die de leerlingen in deze tijd van onderwijs op afstand hebben laten zien meegewogen.

Tevens wordt in beeld gebracht wat de individuele leerlingen nog te doen staat in de komende weken tot de zomervakantie, waarbij we hopelijk aan gewoon lesgeven ook weer toekomen. Op welke manier we op het einde van het schooljaar bepalen of een leerling door kan stromen naar een volgend leerjaar zal vast anders gaan dan in voorgaande jaren met een strakke overgangsregeling. Hoe precies, daar denken we in de vier teams over na.

Factuur reizen voor voorexamenklassen
Hoewel we nu nog niet aan reizen moeten en kunnen denken, gaan we er vooralsnog vanuit dat we in het nieuwe schooljaar wel onze examenreizen kunnen doen. Daarom ontvangen de ouders van de leerlingen uit de voorexamenklassen die het betreft de 3de termijnfactuur voor deze reis. Deze wordt 16 april a.s. DIGITAAL door OMO verzonden.

Mochten de reizen niet doorgaan, dan wordt dit op een later stadium financieel geregeld.

Lenteschool
In de meivakantie zouden we een lenteschool aanbieden. Ruim twintig leerlingen hebben zich hiervoor aangemeld.
De organisatie die deze lenteschool aanbiedt, heeft ons het voorstel gedaan om de lenteschool digitaal te verzorgen onder de huidige omstandigheden. Wij kiezen hier niet voor.
Onze leerlingen hebben al weken de discipline moeten opbrengen om zonder docent in de buurt digitaal aan de slag te blijven. Het lijkt ons het beste als de meivakantie nu echt vakantie is, met de beperkingen die er desalniettemin vanwege de coronacrisis zijn.
We hebben de organisatie van De Lesfabriek op de hoogte gebracht van ons besluit. De betrokken ouders en leerlingen worden persoonlijk hiervoor op de hoogte gebracht.

Tot slot
Wij wensen jullie gezondheid, ontspanning en een goede paastijd!

Met een hartelijke groet,
Nynke Gerritsma, rector Kwadrant Scholengroep
René Hermans en Helga van der Weele, directie Cambreur College

 

AGENDA

Start CPE tekenen mavo tot en met vrijdag 17 mei Eind datum: 17 mei
Read More
meivakantie Eind datum: 03 mei
Read More

Contact