Nieuws

Coronavirus update d.d. 2 april 2020

By april 6, 2020februari 15th, 2021No Comments

Coronavirus update d.d. 2 april 2020

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit vmbo bb/kb leerjaar 4

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Wederom nieuwe informatie over de schoolexamens, maar nu gericht op de afdeling vmbo. Er is soms wat verwarring geweest over de berichtgeving vanuit school. Sommige dachten dat er nog een nieuwe schoolexamenweek zou komen voor het vmbo, maar dit is niet het geval.

Het vmbo liep voor in de tijdsplanning van de schoolexamens in vergelijking met de andere afdelingen. Die verwarring is dus begrijpelijk.

Inmiddels is er gisteren een planning gestuurd via Itslearning aan alle leerlingen van vmbo-4. Deze planning is gericht op het inhalen van schoolexamens en toetsen van periode 3 en vindt plaats van maandag 6 t/m vrijdag 10 april. Dit geldt alleen voor de leerlingen die tijdens schoolexamenweek 3 ziek zijn geweest of toetsen hebben gemist in de laatste periode op school. Als uw zoon of dochter niets heeft gemist, dan hoeven zij tot aan de meivakantie niet op school aanwezig te zijn.

Wat nog wel voor alle examenkandidaten gaat komen zijn de herkansingen. Hier hebben alle leerlingen recht op en deze gaan plaatsvinden na de meivakantie. Leerlingen hoeven geen gebruik te maken van het recht om te herkansen, maar het mag wel. Ook als ze in principe al geslaagd zijn kunnen ze bijvoorbeeld voor een vak een hoger examencijfer scoren. De herkansingsweek is van woensdag 6 t/m dinsdag 12 mei. Dit geeft voor de leerlingen in ieder geval voldoende tijd om voor de laatste schoolexamens te leren en vragen te stellen aan de docenten.

De inschrijving voor de herkansingen zal via Itslearning gedaan worden. Dit vindt plaats voor de meivakantie en moeten de leerlingen zelf doen. De inschrijving gaat geopend worden op woensdag 15 april om 9.00 uur. en sluit op vrijdag 17 april om 10.00 uur. De planning voor de herkansingen wordt op die vrijdag gemaakt en verstuurd aan de leerlingen. Vanwege de Corona-crisis is er, zoals u al weet, besloten dat het CE en CSPE niet doorgaat voor de leerlingen. Om de leerlingen niet de dupe te laten zijn van dit besluit hebben we als school het volgende besloten over de herkansingsweek.

· Iedere vmbo-leerling heeft recht op 4 herkansingen. Dit zijn 2 herkansingen voor een theorievak en 2 voor een praktijkvak.
· Herkansingen mogen gedaan worden over lesstof die in SE2 en SE3 is behandeld.
· Leerlingen mogen twee herkansingen voor eenzelfde vak inzetten.
· Een herkansing kan een of meer PTA-toetsen vervangen, waarbij de weging van de herkansing dezelfde is als de weging van de afzonderlijke toetsen.

Bijvoorbeeld: iemand wil zijn cijfer voor wiskunde ophalen en herkanst dus SE2 en SE3.
· Een herkansing van een praktisch vak is alleen toegestaan als de leerling hiervoor een onvoldoende beoordeling (lager dan 5,5) heeft behaald.

Als over bovenstaande informatie vragen zijn of u wilt hierover advies inwinnen, verwijs ik u naar de mentor.

Ik wens u allemaal in deze bizarre en spannende tijd veel gezondheid toe en de leerlingen enorm veel succes met alle voorbereidingen voor de laatste examens.

Met vriendelijke groet,
Marloes Luijten – van Rooijen
Afdelingsleider VMBO

 

AGENDA

toetsweek 3 tot en met 21 juni Eind datum: 21 jun
Read More
17 tot en met 25 juni centraal examen tijdvak 2 Eind datum: 20 jun
Read More

Contact