Nieuws

Coronavirus update d.d. 31 maart 2020

By april 1, 2020februari 15th, 2021No Comments

Coronavirus update d.d. 31 maart 2020

Beste examenleerling en je ouder(s)/verzorger(s),

Morgen start de laatste toetsweek, precies een week later dan de oorspronkelijke planning. Op de drie gebouwen zijn voor het eerst weer groepen leerlingen actief en dat willen we graag zo veilig mogelijk voor iedereen regelen.

Daarom een aantal richtlijnen die afwijkend zijn van de normale gang van zaken. We vragen onze leerlingen en ouders om deze goed te lezen en ernaar te handelen.

o Het schema van de schoolexamens wordt door de eigen afdelingsleider verspreid.
o Hier wordt niet alleen de starttijd van het schoolexamen aangegeven, maar tevens de ingang die je moet gebruiken.
o Leerlingen die de deur bij het OLC richting gymzaal gebruiken zetten op het grasveld daar hun fiets weg.
o Datzelfde geldt voor de leerlingen die in het OLC hun examen maken.
o Je gaat niet naar je kluisje, maar direct naar de examenzaal/het examenlokaal.
o Je neemt zo min mogelijk spullen mee.
o Jas en tas hang je aan je stoel, telefoon en horloge op de grond onder je eigen tafel.
o Toets, papier en materiaal (Binas, atlas) liggen bij binnenkomst al klaar op je tafel. Dicht laten liggen tot het startsein gegeven wordt.
o Extra papier ligt op diverse plekken, zodat je dit zelf kunt pakken tijdens de toets, mocht je dat nodig hebben.
o In principe worden er geen vragen gesteld tijdens de toets, dit leidt immers tot geluidsoverlast voor anderen.
o Ben je klaar? Heb je je werk gecontroleerd en gekeken of je alle vragen hebt beantwoord? Dan toets en opgave laten liggen en zachtjes met je spullen de zaal/het lokaal verlaten.
o Niet samenscholen bij het weggaan.
o Moet je wachten op een andere toets? Zoek dan een plek buiten of in een leeg lokaal, maar zorg dat je op voldoende afstand van anderen blijft.
o Na afloop van de toets wordt het werk opgehaald en de tafels schoongemaakt.

We wensen jullie heel veel succes. Voor jullie lijkt deze laatste toetsweek wel een echt examen.

Voor algemene vragen kun je terecht bij je afdelingsleider, voor vakspecifieke vragen bij je vakdocenten. Leerlingen die ziek zijn of waar er zieken thuis zijn krijgen na de toetsweek de kans om het schoolexamen in te halen.

René Hermans, directeur
Helga van der Weele, adjunct-directeur

AGENDA

toetsweek 3 tot en met 21 juni Eind datum: 21 jun
Read More
17 tot en met 25 juni centraal examen tijdvak 2 Eind datum: 20 jun
Read More

Contact