Nieuws

Coronavirus update d.d. 27 maart 2020

By maart 30, 2020februari 15th, 2021No Comments

Coronavirus update d.d. 27 maart 2020

Beste examenleerling en je ouder(s)/verzorger(s),

De toetsweek op het Cambreur College start komende woensdag. De mondelinge schoolexamens worden zoveel mogelijk digitaal gedaan (ZOOM). Voor de schriftelijke schoolexamens hebben we meerdere grote ruimtes tot onze beschikking, gebruiken we verschillende ingangen en verschillende inloopmomenten, maken we de tafels en de toetsenborden na iedere sessie schoon en vragen we de leerlingen nadrukkelijk om afstand te bewaren tot elkaar en tot onze medewerkers. Over andere maatregelen die we nemen krijgen de leerlingen maandag bericht.

Het toetsschema wordt vandaag via de afdelingsleiders verspreid. Welke leerling op welk moment in welke ruimte verwacht wordt volgt maandag. Dit schema moet nog in detail gemaakt worden.

Er zijn enkele verzoeken gedaan tot een PTA-wijziging. Bepaalde schoolexamens kunnen namelijk niet uitgevoerd worden met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Deze PTA-wijzigingen worden vandaag verzameld en daarna voorgelegd aan de MR. Als we toestemming hebben om e.e.a. zo te realiseren, krijgen de leerlingen maandag of dinsdag hier bericht over via afdelingsleider en/of vakdocent.

We wensen je een goede voorbereiding en veel succes met de toetsen en opdrachten.

Met een hartelijke groet,
René Hermans, directeur
Helga van der Weele, adjunct-directeur

 

AGENDA

08.00 normering tijdvak 1 beroepsgerichte vakken vmbo
Read More

Contact