Nieuws

Coronavirus update d.d. 25 maart 2020

By maart 26, 2020februari 15th, 2021No Comments

Coronavirus update d.d. 25 maart 2020

Beste leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s),

In deze brief informeren wij jullie over de stand van zaken op school. Ons kabinet zal vandaag of morgen een besluit nemen hoe lang de scholen dicht blijven. We wachten dat besluit af. Ondertussen verzorgen wij ons onderwijs op afstand en digitaal. In deze brief staan zowel lopende zaken als nieuwe informatie. De echt nieuwe informatie in deze brief hebben we blauw gekleurd.

Onderwijs op afstand
We beseffen dat dit veel van jullie vraagt. Onze docenten en de mentoren doen er alles aan om op afstand het onder-wijs te verzorgen en de leerlingen te begeleiden. Maar het is natuurlijk anders dan wanneer de leerlingen gewoon iedere dag naar school komen en er fysiek contact is. Afgelopen maandag gaven we al aan dat het niet haalbaar is om op afstand het ‘gewone’ lesrooster te draaien. Internet staat onder druk, en we willen graag ruimte maken dat jullie thuis je eigen structuur kunnen maken dat past bij de eigen situatie (en die is voor iedereen anders).

Structuur
De broodnodige structuur geven we door ons werk zo goed mogelijk te doen:
– Cambreur College: in ItsLearning kunnen leerlingen en hun ouders in het rooster zien of de leerling zelfstandig moet werken of digitaal aanwezig moet zijn.

Schoolexamens
We wachten de mededelingen van ons ministerie en van het RIVM die uiterlijk morgen komen af, bepalen dan op welk moment en in welke vorm de schoolexamens (zowel de mondelinge als de schriftelijke) van start gaan. We maken een planning die erop gericht is dat de schoolexamens begin juni zijn afgerond. Aan het eind van de week ontvangen de examenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) de nieuwe planning. Bij het afnemen van de schoolexamens houden we uiteraard de richtlijnen van de RIVM in acht.

Wij verwachten op korte termijn instructies over de nieuwe zak- en slaagreling en de herkansingen. Als wij meer weten horen jullie van ons.

We denken na over een goede afsluiting van dit bijzondere laatste schooljaar van onze examenleerlingen. We willen daar natuurlijk wel een feestje van maken!

Wij wensen jullie gezondheid, uithoudingsvermogen en energie in deze moeilijke tijden.

Met een hartelijke groet,
Nynke Gerritsma, rector Kwadrant Scholengroep
René Hermans en Helga van der Weele, directie Cambreur College

AGENDA

Start CPE tekenen mavo tot en met vrijdag 17 mei Eind datum: 17 mei
Read More
meivakantie Eind datum: 03 mei
Read More

Contact