Nieuws

Coronavirus update d.d. 23 maart 2020

By maart 24, 2020februari 15th, 2021No Comments

Coronavirus update d.d. 23 maart 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

De tweede week van het thuisonderwijs is begonnen. We hebben groot respect voor u hoe u dit allemaal organiseert en in goede banen leidt. Het zal niet altijd meevallen om iedereen aan het werk te krijgen en te houden, en het dan ook nog een beetje gezellig met elkaar te houden.

Wij informeren u graag over de huidige stand van zaken van ons onderwijs.

Onderwijs op afstand
Onze docenten proberen het onderwijs-op-afstand zo goed mogelijk te verzorgen. Sommige ouders hebben behoefte aan meer structuur in het afstandsonderwijs. Zo ontvingen we de oproep om zoveel mogelijk volgens rooster de lessen te geven, zoals normaal gesproken ook op school. We hebben dit vanmorgen in de kerndirectie besproken. We begrijpen de behoefte aan een vaste dagstructuur maar we hebben besloten om dit niet te doen, vanwege de volgende redenen:

· de broodnodige structuur geven we door onze werkwijze te optimaliseren:
– Cambreur College: in ItsLearning kunnen leerlingen en hun ouders in het rooster zien of de leerling zelfstandig moet werken of digitaal aanwezig moet zijn. Docenten zijn vanaf deze week op deze manier aan de slag.

· de thuissituaties van leerlingen zijn verschillend. Veel pubers slapen uit en gaan later aan de slag, terwijl hun ouders dan bijvoorbeeld al vroeg aan het werk kunnen zijn. We geven ouders en leerlingen graag de mogelijkheid om zelf een dagindeling te maken die past bij hun situatie.

· de internetverbindingen staan onder druk. Vooral tussen 9.00-14.00 uur is internet erg traag. Het verdient dus aanbeveling dat leerlingen buiten deze tijden voor school op internet zitten. Onze docenten zetten instructies en filmpjes klaar, leerlingen kunnen die dan in hun eigen tijd verwerken.

Geen pc, laptop of tablet thuis?
Meld dit bij de mentor van uw zoon/dochter, zodat gezocht kan worden naar een passende oplossing.

Schoolexamens voor examenleerlingen
Vanaf vrijdag zijn examenleerlingen in school voor het schoolexamen, waarbij we de richtlijnen van het RIVM hanteren en 1,5 meter afstand in acht nemen. We merken echter dat leerlingen op straat en binnen in de vrije ruimtes in school niet altijd de 1,5 meter in acht nemen. Wilt u uw zoon/dochter nogmaals wijzen op het belang om dit wel te doen, vanwege de gezondheid van ons allen?

Voor de examens zetten wij maximaal 16 examenleerlingen in een lokaal, tenminste 1,5 meter uit elkaar. Van sommige ouders horen we dat ze dit teveel leerlingen bij elkaar vinden. Weet dat wij echt de richtlijnen van het RIVM hanteren en de afstand van 1,5 meter in acht nemen. Tegelijkertijd onderzoeken we samen met andere scholen of we deze richtlijn toch nog verder moeten aanscherpen.

Schoolreizen
Vorige week bent u geïnformeerd over alle reizen van dit schooljaar die we hebben afgelast of uitgesteld. We hebben nog geen besluit genomen over de reizen van volgend schooljaar (2020-2021). Ondertussen ontvangt u hiervoor al wel facturen om te betalen. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de reizen van volgend schooljaar gewoon doorgaan. We vragen u dan ook om de facturen te betalen. Wanneer de school besluit dat een reis toch niet doorgaat, ontvangt u uiteraard uw geld terug. Wilt u zelf de mogelijkheid hebben om uw zoon/dochter terug te kunnen trekken van een reis die de school aanbiedt, adviseren wij u om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Vanavond worden aangescherpte maatregelen van het kabinet verwacht. Dit wachten we af, wanneer nodig informeren wij u over aangepaste maatregelen.

Wij wensen u gezondheid, uithoudingsvermogen en energie in deze moeilijke tijden. Wees voorzichtig, let op elkaar en geniet van de goede dingen die er zijn.

Met een hartelijke groet,
Nynke Gerritsma, rector Kwadrant Scholengroep
René Hermans en Helga van der Weele, directie Cambreur College

 

AGENDA

Start CPE tekenen mavo tot en met vrijdag 17 mei Eind datum: 17 mei
Read More
meivakantie Eind datum: 03 mei
Read More

Contact