Nieuws

Coronavirus update d.d. 18 maart 2020

By maart 19, 2020februari 15th, 2021No Comments

Coronavirus update d.d. 18 maart 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

We informeren u graag over de meest actuele ontwikkelingen op onze scholen.

Scholen zijn gesloten
De scholen zijn gesloten. Alle onderwijs wordt op afstand verzorgd. Leerlingen mogen niet naar school komen. Er is sinds gisteren een uitzondering voor leerlingen in de examenklassen: zij mogen onder strikte voorwaarden naar school komen voor het afronden van hun schoolexamen en het praktijkexamen (meer informatie hieronder).

Schoolexamens en praktijkexamens
Gisteren heeft het ministerie van OCW de volgende richtlijn gegeven:
– schoolexamens en praktijkexamens van de examenklassen gaan door
– over het centraal schriftelijk eindexamen wordt uiterlijk 6 april een besluit genomen.

Dit alles moet gebeuren onder strikte voorwaarden van het RIVM en binnen de volgende kaders:
– de scholen blijven gesloten behalve voor het afnemen van schoolexamens en praktijkexamens in de examenklassen
– wanneer het nodig is worden pta’s aangepast met instemming van de MR, en met melding daarvan aan de inspectie.

Vandaag heeft de schoolleiding samen met de MR een plan gemaakt voor het afnemen van de school- en praktijkexamens. We handhaven zoveel mogelijk de planning die er al was, maar hier en daar zullen we moeten afwijken. We volgen de voorschriften van de RIVM: geen fysiek contact en tenminste 1,5 meter afstand houden tot elkaar.

De schoolexamens starten:
– Cambreur College, vmbo BB en KB: vrijdag 20 maart met schoolexamen Engels
– havo/vwo Cambreur College: maandag 23 maart
– Cambreur College mavo: woensdag 25 maart

Alleen examenleerlingen die geen klachten hebben (geen koorts, niet hoesten of niezen) mogen naar school komen voor het afleggen van de schoolexamens of de praktijkexamens. Als examenleerlingen ziek zijn, in thuisquarantaine zitten of een kwetsbare gezondheid hebben dan zullen we deze leerlingen op een later moment in staat stellen het schoolexamen af te ronden.

De komende dagen wordt je door de afdelingsleider geïnformeerd over nadere details van de planning en inrichting van de schoolexamens en praktijkexamens.

Afstandsleren en storingen
Nu wereldwijd scholen dicht zijn en mensen thuis werken wordt veel van het digitale netwerk gevraagd. Vandaag merkten u en wij dat Magister niet toegankelijk is. Dat is heel vervelend. We verwachten dat dit weer beter wordt en wij onderzoeken ondertussen alternatieven om onze leerlingen te blijven bereiken. Vragen over Magister kunt u mailen naar: magister@kwadrant-sgr.nl.

Opvang voor leerlingen van wie beide ouders in de vitale beroepen werken
Wanneer u opvang nodig hebt horen wij dat graag een dag van te voren, vóór 16.00 uur. U kunt dat per mail aangeven: Cambreur College: Bram Thielen (bthielen@cambreurcollege.nl)

Ondersteuning leerlingen die extra begeleiding nodig hebben
Onze specialisten die extra begeleiding verzorgen hebben in veel gevallen al contact opgenomen met u of met uw zoon/dochter. Wanneer uw zoon/dochter op het Cambreur College zit, vindt u hier meer informatie.

We hopen u hiermee weer voorzien te hebben met de actuele informatie. Vanwege de coronacrisis de extra brieven die hierover bij u verschijnen vervalt de normale nieuwsbrief (Cambreur College: Accolade).

We wensen uw zoon/dochter de discipline om op afstand met schoolwerk bezig te blijven. We wensen de examenleerlingen sterkte met deze bijzondere manier van het afsluiten van het schoolexamen en de voorbereiding van het eindexamen. We wensen u energie en creativiteit bij de opvang van uw zoon/dochter thuis. Allen die met gezondheidsproblemen of zorg te maken hebben een voorspoedig herstel.

Met een vriendelijke groet,
Nynke Gerritsma, rector Kwadrant Scholengroep
René Hermans en Helga vd Weele, directie Cambreur College

AGENDA

08.00 normering tijdvak 1 beroepsgerichte vakken vmbo
Read More

Contact