Nieuws

Coronavirus update d.d. 17 maart 2020

By maart 18, 2020februari 15th, 2021No Comments

Coronavirus update d.d. 17 maart 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Wij hebben grote waardering voor u, nu u opeens ermee bent geconfronteerd met het sluiten van de scholen en u de opvang van uw zoon/dochter moet organiseren. We merken van uw kant alle begrip en een grote bereidheid om mee te denken nu uw zoon/dochter onderwijs op afstand krijgt. We hebben elkaar nodig in deze buitengewone tijden. Wij doen er alles aan om het onderwijs op afstand zo goed mogelijk door te laten gaan, en we hopen op uw inzet hierbij vanuit huis.

We informeren u graag over de meest actuele ontwikkelingen op onze scholen:

Opvang voor leerlingen van wie beide ouders in de vitale beroepen werken
Op het Cambreur College (gebouw A) vangen wij iedere dag tussen 10.00-14.00 uur leerlingen op. Wanneer u opvang nodig hebt horen wij dat graag een dag van te voren, vóór 16.00 uur.
U kunt dat per mail aangeven: Bram Thielen (bthielen@cambreurcollege.nl)

Examens en PTA’s
We kregen vanmiddag net als u via de pers te horen dat de scholen toch open blijven voor examenleerlingen ‘om hen klaar te stomen voor het eindexamen’, met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen van de RIVM. Morgen overleggen we met de schoolleiding hoe we dit gaan organiseren. De examenleerlingen verwachten we morgen nog niet op school – voor hen verzorgen we morgen, net als voor andere leerlingen, onderwijs op afstand. We informeren de ouders van de examenleerlingen morgen verder.

Onderwijs op afstand
Gisteren informeerden wij u hoe wij het onderwijs op afstand vorm geven. Bij klassikale activiteiten-op-afstand volgen we het bestaande lesrooster. De planning van het schoolwerk staat in de ELO. Docenten instrueren hun leerlingen wat van hen verwacht wordt. Voor het onderwijs op afstand heeft uw zoon/dochter uiteraard een computer of mobiele telefoon nodig. Mocht dit een probleem voor u zijn, wilt u dan met ons contact opnemen?

Afgelaste activiteiten
Naast de zaken die we gisteren al meldden hebben we voor het Cambreur College de volgende activiteiten uitgesteld of afgelast:
– uiteraard gaan alle schoolse activiteiten van de komende weken niet door. Daarnaast worden in ieder geval de volgende activiteiten afgelast of uitgesteld:
– excursies voor TTO naar Hei en Boeicop en Serooskerke gaan dit jaar niet door, er wordt gezocht naar een alternatief
– Casinovond op 16 april en de Stijlavond op 17 april gaan op die data niet door. Als e.e.a. meer duidelijk is zoeken we naar een alternatieve datum dit schooljaar
– jaarafsluiting voor vmbo en mavo op 15 april gaat niet door
– over de reis naar York voor de TTO-leerlingen uit leerjaar 1 nemen we volgende week een besluit. Datzelfde geldt voor activiteiten die in de volgende breakweek gepland staan.

Wij hopen u hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, ontvangt u van ons een brief. Op de websites staat ook steeds de meest actuele informatie.

Mocht u nog vragen hebben n.a.v. deze brief dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding van de school van uw zoon/dochter. We wensen u van harte sterkte, nu de structuur van school voor een deel is weggevallen en u thuis meer moet opvangen. We wensen allen die met gezondheidsproblemen of zorg te maken hebben een voorspoedig herstel.

Met een vriendelijke groet,
Nynke Gerritsma, rector Kwadrant Scholengroep
René Hermans en Helga van der Weele, directie Cambreur College

 

AGENDA

toetsweek 3 tot en met 21 juni Eind datum: 21 jun
Read More
17 tot en met 25 juni centraal examen tijdvak 2 Eind datum: 20 jun
Read More

Contact