Nieuws

Coronavirus update 15 maart 2020

By maart 16, 2020februari 15th, 2021No Comments

Coronavirus update 15 maart 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Vandaag heeft het kabinet besloten dat alle scholen per direct moeten worden gesloten t/m 6 april. Uw zoon/dochter mag/mogen daarom niet meer naar school komen, totdat het kabinet de maatregel intrekt. Dat geldt niet voor kinderen van ouders werkzaam in de vitale beroepen (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen). In dat geval vangen wij uw zoon/dochter op tussen 11.00-15.00 uur, wanneer zij geen klachten hebben (verkoudheid, hoesten en/of koorts). Wanneer het mogelijk is uw zoon/dochter thuis op te vangen (bv door een oudere broer of zus), dan heeft dat onze voorkeur – hoe minder mensen op school, hoe beter voor de volksgezondheid. Wilt u uw teamleider voor 8.30 uur informeren wanneer wij uw zoon/dochter op school op school kunnen verwachten? Dan weten wij dat we hen kunnen ontvangen en voorkomen we dat uw zoon/dochter verloren raakt tussen huis en school.

Wij hebben vorige week een crisisteam samengesteld dat zich buigt over de voortgang van het onderwijs in het kader van de coronacrisis. Morgenochtend overlegt dit crisisteam over drie zaken:

– het onderwijs en de examinering van de examenklassen, waarbij we de aangekondigde maatregelen van de overheid afwachten

– de organisatie van onderwijs op afstand

– de opvang van leerlingen van ouder(s)/verzorger(s) werkzaam in vitale beroepen.

Morgen krijgt u hierover nadere informatie. Ondertussen onderhouden wij nauw contact met de Raad van Bestuur van OMO en de GGD, en we volgen de berichtgeving van de overheid en het RIVM op de voet.

Ons uitgangspunt is om alle leerlingen zoveel mogelijk te betrekken bij de lessen en de lesstof. De docenten proberen zoveel mogelijk opdrachten, filmpjes, uitleg, aantekeningen enzovoorts via de ELO en de mail te communiceren met de leerlingen. We beseffen dat dit om discipline van de leerlingen vraagt. We verwachten van u dat u uw zoon/dochter erin ondersteunt dat zij zelfstandig aan deze lesstof en opdrachten werken. Uiteraard kan uw zoon of dochter via de mail altijd met vakspecifieke vragen terecht bij de vakdocent.

Wanneer leerlingen nog schoolboeken en andere zaken die van belang zijn voor school in hun kluisje hebben liggen, kunnen ze die dinsdag komen ophalen. U ontvangt hierover morgen nader bericht.

Op de website van de Rijksoverheid worden de meest gestelde vragen en antwoorden steeds geactualiseerd. Meer informatie over het coronavirus kunt u vinden op de website van de GGD en op de website van het RIVM.

Mocht u nog vragen hebben n.a.v. deze brief dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding van de school van uw zoon of dochter.

Met vriendelijke groet,

Nynke Gerritsma, rector Kwadrant Scholengroep

René Hermans en Helga vd Weele, directie Cambreur College

Jacqueline Ringens, wnd directeur Hanze College

 

AGENDA

toetsweek 3 tot en met 21 juni Eind datum: 21 jun
Read More
17 tot en met 25 juni centraal examen tijdvak 2 Eind datum: 20 jun
Read More

Contact