Nieuws

Studie- en Beroepenvoorlichting

By september 28, 2018februari 15th, 2021No Comments

Studie- en Beroepenvoorlichting

Voor de ouders van leerjaar 3 en 4 vmbo, mavo en eventueel havo
Op dinsdag 6 november a.s. is er een studie- en beroepenvoorlichtingsavond op onze
school. Veel mbo-scholen uit de regio informeren de leerlingen en hun ouders over de
mogelijkheden in het middelbaar beroepsonderwijs. Deze avond is verplicht voor de
leerlingen uit klas 3 voorbereidend mbo en 3 mavoplus en een “must” voor 4
voorbereidend mbo en 4 mavoplus. Zij staan immers voor de keuze van profielen,
vakkenpakketten of vervolgopleidingen. Ook leerlingen uit klas 3 en 4 havo zijn van harte
welkom. Dat geldt vooral voor die leerlingen die twijfelen tussen een vervolgopleiding in
het hoger of in het middelbaar beroepsonderwijs.

Deze avond presenteren de mbo-scholen en enkele particuliere instellingen zich d.m.v.
een stand in de aula. Naast de voorlichtingsrondes kan je hier informatie krijgen over alle
regionale vervolgopleidingen. Leerlingen uit voorbereidend mbo leerjaar 2 zijn ook van
harte welkom op deze beroepenmarkt. Zij staan aan het einde van het schooljaar voor een
profielkeuze waarbij de informatie van deze avond een hulpmiddel kan zijn.

Gedetailleerde informatie ontvangen de leerlingen in de vorm van een boekje en digitaal
via It’s Learning. Met behulp hiervan kunnen keuzes worden gemaakt en het bezoek
voorbereid. Het inschrijven gaat ook via It’s Learning. Tevens ontvangt de leerling een
persoonlijk rooster met daarop vermeld in welk lokaal en hoe laat de voorlichtingsronden
plaatsvinden.

!! Het persoonlijk rooster moet op de voorlichtingsavond worden meegebracht !!

Voor de beroepenmarkt in de aula hoeft niet te worden ingeschreven. Vanaf 18.15 uur
Bent u welkom bij de stands in de aula. De eerste voorlichtingsronde start om 18.30 uur.
Iedereen is van harte welkom!

Wij wensen u en uw kind een informatieve avond toe, die uw zoon of dochter weer een
stap verder brengt in een gefundeerde keuze voor een passende vervolgopleiding.

Namens de decanen: Leslie Daniel, Anne-Marie de Groot, Peter van der Veeken,
Marianne Bertens, Marie-José Koot en decanaatsmedewerker Patricia Trommelen.

AGENDA

toetsweek 3 tot en met 21 juni Eind datum: 21 jun
Read More
17 tot en met 25 juni centraal examen tijdvak 2 Eind datum: 20 jun
Read More

Contact