Nieuws

Cambreur College sluit Europees project af

By juli 12, 2017februari 15th, 2021No Comments

Cambreur College sluit Europees project af

Laura de Smit (Tvw6B)

Op 4 januari 2016 stond op deze website een kort verslag van de kick off meeting van het Europees project waaraan het Cambreur College gedurende twee schooljaren een bijdrage leverde.

Na zes hele mooie bijeenkomsten zit het er nu op: het Erasmus+ project[1] is afgelopen. Docenten en leerlingen van de zes deelnemende landen zijn de afgelopen twee jaar een aantal keer bijeengekomen om ideeën uit te wisselen om het grote probleem ‘voortijdig schoolverlaten’ aan te pakken. De eerste bijeenkomst was bij ons op school in Dongen. Het Cambreur College had de eer om in december 2015 de kickoff meeting te verzorgen. Daarop volgden bijeenkomsten in Roemenië, Spanje, Turkije en Cyprus. Iedere keer vertrokken drie docenten met een klein groepje leerlingen van de Mgr. Schaepmanlaan richting het buitenland. Van de laatste bijeenkomst in Griekenland, van 26 tot en met 30 juni 2017, zijn we net terug.

In veel Europese landen is het een veelvoorkomend probleem: leerlingen die stoppen met school nog voordat ze een diploma op zak hebben. Zo ook in de deelnemende landen aan het Erasmus+ project. De Europese Unie probeert het aantal leerlingen dat zonder diploma de school verlaat fors te verlagen.

Al snel bleek dat Nederland in verhouding tot de andere landen al veel meer stappen had gezet om het aantal voortijdig schoolverlaters aan te pakken. Daarom werd Nederland gezien als het land met de voorbeeldfunctie. Het Cambreur College heeft de collega’s kennis laten maken met toepassingen die bij ons op school gebruikt worden. Zo wordt er bij ons op school gewerkt met een digitaal registratiesysteem Magister, hebben wij een zorgteam op school en werken we nauw samen met de leerplichtambtenaar. De andere scholen uit de andere landen kenden dit allemaal niet. Meerdere landen hebben inmiddels toegezegd er werk van te gaan maken om een aantal aanpassingen door te voeren om het aantal voortijdig schoolverlaters te laten dalen.

Het Erasmus+ project heeft voor de deelnemende leerlingen ook iets moois gebracht. Twee leerlingen van de tweetalige afdeling, ik ben een van die twee, van het Cambreur College hebben dit project gebruikt voor hun internationale stage. In de 5e klas van tweetalig VWO wordt van leerlingen verwacht dat ze zelf een stage regelen in een internationale omgeving. Dit past binnen het kader van TTO dat op het Cambreur wordt aangeboden. Zij hebben onder andere presentaties gegeven, waren een aantal keer verantwoordelijk voor de hele groep en stonden docenten bij tijdens allerlei andere werkzaamheden. Verder hebben alle leerlingen goede contacten gelegd. Dat bleek wel bij het afscheid van de slotbijeenkomst in Griekenland waarbij veel leerlingen het niet droog hielden.  Velen hebben nog steeds intensief contact met elkaar via social media. Daarnaast heeft het project ervoor gezorgd dat sommige leerlingen de kans hebben gekregen om te kunnen reizen en iets van andere culturen te zien.

Na 2 jaar is het Erasmus+ project helaas afgelopen. We hebben veel van elkaar mogen zien en leren. Ondertussen zijn de leden steeds meer naar elkaar toegegroeid waarbij echte vriendschappen zijn ontstaan. We kunnen terugkijken op een erg geslaagd project waar het Cambreur College een belangrijke bijdrage aan heeft kunnen leveren.

[1] Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

 

AGENDA

18.30 banenmarkt PWS mavo 4, presentatie PWS (T)havo 5 en (T)vwo 6
Read More
Tweedaagse SL Eind datum: 08 mrt
Read More

Contact