Nieuws

Het Cambreur College leert je stevig in je schoenen staan.

By maart 18, 2016februari 15th, 2021No Comments

Het Cambreur College leert je stevig in je schoenen staan.

Onze maatschappij en daarmee ook het onderwijs, is vooral talig en cognitief gericht. Een jongere ontwikkelt zich echter niet alleen talig en cognitief, maar heeft tevens het fysieke aspect nodig om uit te groeien tot een evenwichtig mens.

Onze communicatie bestaat voor het grootste deel uit lichaamstaal en stemgebruik. De woorden spelen een veel kleinere rol. De basis van deze lichaamstaal is letterlijk en figuurlijk stevig staan, om vervolgens van daaruit regie te pakken, mee te bewegen, eigen keuzes te maken, de interactie met anderen aan te gaan en jezelf te ontplooien.

Als school dragen wij een groot deel bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Daarbij hebben we niet alleen aandacht voor hun cognitieve en talige ontwikkeling, maar ook voor het psychofysieke aspect. Dit is verweven in de manier waarop wij lesgeven en met elkaar omgaan. Dit heeft onder andere een positieve invloed op hoe leerlingen leren, de omgang met elkaar, het voorkomen van pestgedrag en de leerresultaten. Om dit vorm te geven en intern te borgen, werken we nauw samen met Egel Weerbaarheid en de EgelAcademie.

Afgelopen weken hebben we in klas ha1g workshopmiddagen rondom dit thema gehad onder leiding van Jürgen van Gorkum. Tijdens de workshops hebben deze leerlingen de basis geleerd van die lichaamstaal, hoe je je grenzen goed kunt aangeven en hoe je de grens van een ander kunt aanvoelen.

AGENDA

zomervakantie vanaf 13.00 uur tot en met vrijdag 16 augustus Eind datum: 16 aug
Read More
Accolade met welkom en start nieuwe schooljaar
Read More

Contact