Nieuws

Het Cambreur College is volop in beweging

By januari 26, 2016februari 15th, 2021No Comments

Het Cambreur College is volop in beweging

Al ruim twintig jaar biedt het Cambreur College leerlingen een goede voorbereiding op de toekomst door aan te sluiten op een wereld die steeds verandert. Het is een school waar leerlingen en leraren elkaar goed kennen.  Het Cambreurlyceum (A), de Cambreurmavo (C) en het Cambreurvmbo (B) hebben ieder een eigen plek én een eigen docententeam. Om nog beter aan de behoeftes van leerlingen te kunnen voldoen, verandert er nogal wat op het Cambreur.

René Hermans (teamleider vmbo): “Wat het vmbo op het Cambreur College bijzonder maakt, zijn de keuzeprofielen die we onze leerlingen aanbieden onder de noemers ‘Service en Welzijn’,  ‘Uiterlijke verzorging in bedrijf’, ‘Economie en ontwerp’ en ‘Economie en organisatie’. Deze profielen passen bij onze leerlingen, bij de opleidingen in de regio en bij de bedrijven in de omgeving. Leerlingen kunnen zich niet alleen verdiepen in het beroepsgerichte vak, maar er zijn juist veel meer mogelijkheden om te verbreden. Zodoende kunnen ze een gerichte keuze maken voor hun vervolgopleiding.”

“Op de mavo worden er allerlei activiteiten ontwikkeld om de persoonsontwikkeling van de leerlingen te stimuleren. Denk aan lessen mediawijsheid en omgangskunde. Ook het vak technologie verandert. Volgend schooljaar gaan we onze leerlingen met het vak ‘Dienstverlening & Producten’  gedegen voorbereiden op het MBO. Mavoleerlingen met zeven vakken worden gestimuleerd om een doorstart te maken op onze havoafdeling,” aldus teamleider Danilo Verus. “Verder worden er voorbereidingen getroffen voor de verhuizing van de gehele afdeling naar gebouw C aan de Bolkensteeg.”

“Onze havoafdeling werkt volgens het motto ‘denken en doen’. Havoleerlingen willen graag praktisch aan de slag, ze zijn gewend om plannen direct om te zetten in daden,” weet havoteamleider Cindy Schade.  “Voor een havist is het contact met de mensen om hem heen van groot belang. Hier houden wij binnen ons havo- onderwijs tijdens de lessen en bij de buitenlesactiviteiten rekening mee. De lessen worden op een actieve en inspirerende manier aangeboden: docenten koppelen de praktijk aan de theorie en werken met gastsprekers in de les.”

“Speerpunt op de vwo-afdeling is aandacht voor excelleren. Dit geldt voor alle vwo- en tvwo-leerlingen. Zij krijgen een programma op maat met behulp van exploration- projecten als Mini Model United Nations, Dutch design, science en wetenschapsoriëntatie. Leerlingen kunnen deelnemen aan Olympiades, het Lagerhuis debatteam en masterclasses aan de universiteit. Op het gebied van de moderne vreemde talen kan de excellente  leerling  zich met Goethe (Duits), Delf (Frans) of Cambridge (Engels) verder bekwamen in het vak en een waardevol extern diploma behalen. Kortom, we dagen leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen,” benadrukt Bram Thielen ( teamleider vwo).

Tijdens de open dag op woensdag 3 februari staan de deuren van het Cambreur College weer open en is er volop gelegenheid om sfeer te proeven én om met eigen ogen te zien hoe de veranderingen binnen de school vorm krijgen.

foto: v.l.n.r. Bram Thielen, René Hermans, Cindy Schade, Danilo Verus en Ton Sprangers

AGENDA

stageweken leerlingen vmbo leerjaar 3 Eind datum: 24 mei
Read More
centraal examen tot en met woensdag 29 mei Eind datum: 29 mei
Read More

Contact