Nieuws

Cambreur College geslaagd

By november 23, 2015februari 15th, 2021No Comments

Cambreur College geslaagd

De vlag mag uit, het Cambreur College mag zich senior tto-school noemen. Het TTO-programma staat als een huis, de school mag  dit enorme succes terecht vieren en trots zijn op de prima  presterende havo- en vwo-afdelingen  en de daarbij behorende TTO-programma’s voor beide schoolsoorten.

Temeer,  omdat het Cambreur College  de enige school in de regio is die zowel voor de havo- als voor de vwo-afdeling een TTO-programma aanbiedt en daarnaast  in de reguliere Nederlandstalige klassen haar leerlingen  ook nog eens de mogelijkheid  biedt tot het behalen van een Cambridge-diploma .

Het traject naar dit succes was een lange, bijzondere weg.

Juni 2014: een intensieve visitatiedag waarbij het Cambreur College onder de loep genomen werd en wel de TTO-afdeling vwo en havo. Lesbezoeken, gesprekken met leerlingen, ouders en docenten, beleidsdocumenten en de verantwoording door de leiding van de tweetalige afdeling vormden het programma van deze dag. De commissie was het er na afloop unaniem over eens, dat het programma prima is, de kwaliteit eveneens. Op een paar punten schoot de school tekort. Niet terecht, vonden coördinatoren Bram Thielen, Annemieke Trella en directielid Helga van der Weele. En dus volgde er een briefwisseling en goede, inhoudelijke gesprekken.

November 2015: Het traject wordt afgerond. Na overleg binnen het EP-Nuffic en met het ministerie zijn een aantal criteria nader bekeken en voor alle tto-scholen aangepast. Men bedankt het Cambreur College voor zijn constructieve bijdrage en laat weten, dat de visitatie positief afgerond kan worden.

Januari 2016: De officiële uitreiking van het certificaat vindt tijdens een landelijke tto-vergadering plaats.

Het Cambreur College bedankt team, leerlingen en ouders. Dit succes is tot stand gekomen door een goede samenwerking en veel inzet, het resultaat geeft een flinke dosis nieuwe energie.

ep-nuffic

AGENDA

zomervakantie vanaf 13.00 uur tot en met vrijdag 16 augustus Eind datum: 16 aug
Read More
Accolade met welkom en start nieuwe schooljaar
Read More

Contact