Nieuws

Grote brand op het Cambreur College

By oktober 6, 2015februari 15th, 2021No Comments

Grote brand op het Cambreur College

Gelukkig was het uitsluitend een grootscheepse oefening

Dongen – Woensdagavond 29 september werd er een grote brandweeroefening gehouden op het hoofdgebouw van het Cambreur College. Ruim 60 personen, leden van de brandweer, lotusslachtoffers en het bedrijfshulpverleningsteam  van het Cambreur College zelf, waren in de weer om tijdens de zogenaamde  “open avond” de zogenaamde brand te bestrijden en de slachtoffers te redden.

De open avond begon zoals gebruikelijk. Geïnteresseerde bezoekers dwaalden door het gehele gebouw.  Om half acht ontstond er in het scheikundelokaal een brand met hevige rookontwikkeling. In de ontstane paniek werden er enkele vaten met bijtend zuur omgestoten.  Het BHV-team slaagde er vrij snel om de brandhaard af te schermen maar kon door de hevige rookontwikkeling de slachtoffers, onder wie een zwangere vrouw, niet bereiken. Die taak was weggelegd voor de intussen gearriveerde brandweer. Met drie wagens en flink wat manschappen begonnen ze aan een behoorlijk gecompliceerde brand. In de buurt van de brandhaard bevonden zich een groot aantal gevaarlijke stoffen, die onder normale omstandigheden altijd veilig opgeborgen zijn. Voor de open dag waren ze echter in gebruik, dus in deze situatie was het niet duidelijk, welke extra gevaren dit zou opleveren. Na uitgebreid overleg tussen de deskundige van het Cambreur College en de adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer werd de brand vakkundig aangepakt en de slachtoffers gered.

Zowel de brandweer als het Cambreur College kunnen terugkijken op een geslaagde oefening, waarbij veel van elkaar geleerd is. Het Cambreur College wil iedereen die bijgedragen heeft aan het slagen van deze oefening dan ook heel hartelijk bedanken. Beide partijen hopen, dat het altijd bij een oefening zal blijven.

AGENDA

toetsweek 3 tot en met 21 juni Eind datum: 21 jun
Read More
17 tot en met 25 juni centraal examen tijdvak 2 Eind datum: 20 jun
Read More

Contact