Nieuws

Aandacht op Cambreur voor “De Week van het pesten”

By september 25, 2014februari 15th, 2021No Comments

Aandacht op Cambreur voor “De Week van het pesten”

Zorgen voor een prettige sfeer in de klassen, waarin niet gepest wordt, vergt een actieve houding van docenten, leerlingen en aan het thuisfront ook van ouder(s)/verzorger(s).
In “De week van het pesten” hebben we dit nadrukkelijk in de praktijk gebracht.
Voor de ouders was er een informatieavond op het Cambreur, georganiseerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin.
De leerlingen van leerjaar 1 en 2 op gebouw B hebben een project “Pesten is laf” gedaan, met daarin ook het thema social media en hoe hiermee om te gaan. Dit project wordt al enkele jaren uitgevoerd en heeft zijn waarde inmiddels bewezen.
Leerjaar 1 op gebouw C is in de introductie gestart met een pestproject en is in deze breakweek ondergedompeld geweest in de wereldweek, waarin respect en begrip voor elkaar en voor andere culturen natuurlijk centraal staat.
In leerjaar 2 op het hoofdgebouw Was er een nieuw project: Hier hebben leerlingen met hun mentor de heftige film Spijt naar het boek Carry Slee bekeken. Daarna hebben ze met elkaar gepraat over het verschil tussen plagen en pesten en over de verschillende vormen van pesten, waaronder ook cyberpersten.
Er volgden discussierondes rondom stellingen die de mentor inbracht. Na afloop kregen ze nog een schrijfopdracht mee naar huis. Ze moesten zich inleven in een van de hoofdrolspelers van de film en vanuit daar de visie op pesten beschrijven, ook moesten ze met oplossingen komen voor deze persoon. Nabesproken wordt dit in een later stadium in de mentorlessen.
Als ouder heeft u op deze manier in ieder geval een aanknopingspunt om met uw zoon of dochter het gesprek aan te gaan over de activiteiten die wij ondernomen hebben. Zo kunnen we elkaar ondersteunen.
 

AGENDA

zomervakantie vanaf 13.00 uur tot en met vrijdag 16 augustus Eind datum: 16 aug
Read More
Accolade met welkom en start nieuwe schooljaar
Read More

Contact