Nieuws

Examenleerlingen super tevreden over school

By juni 4, 2014februari 15th, 2021No Comments

Examenleerlingen super tevreden over school

Gebouw B-est doet haar naam eer aan

De examenenquête staaft het. De basis- en kaderleerlingen zijn bijna unaniem in hun ‘kritiek’. De basis- en kaderopleiding op gebouw B van het Cambreur College verdient een ster. Geen culinaire, maar een echte onderwijsster en de kwalificatie ‘gebouw B’ moet definitief veranderd worden in gebouw B-est.

De zestien enquêtevragen die 54 leerlingen invulden, schrijven nagenoeg louter plusjes. Zo staken de leerlingen het meeste op van werken in tweetallen. Alle andere vormen scoorden ook meer dan tien procent. Je moet dan denken aan: presentaties, projecten, groepswerk en natuurlijk niet te vergeten de klassikale werkvorm.

De meiden en jongens van B vinden dat alle vakken op het lesrooster moeten blijven staan. Natuurlijk valt er een opmerking van een enkeling: ‘wiskunde, veel te moeilijk en Engels, ben ik niet goed in’. Opvallend is dat slechts drie leerlingen het vak Nederlands ‘ecght bulangreik’ vinden.

Alle activiteiten die de school aanbiedt moeten blijven, vinden de basis- en kaderleerlingen. De reizen, de Cambreurdag, de ckv-dagen, de hypnoseshow, de workshops en de lessen en nog veel meer!

De regels op het Cambreur College zijn prima volgens de jongens en meiden. Misschien dat ze nog strenger gehandhaafd mogen worden. Opmerkelijk is wel dat een enkeling pleit voor nog meer prullenbakken in de school en op het plein, terwijl je er al over struikelt! Gebruik van mobieltjes en laptops moet algemeen worden en de aula op het gebouw moet groter worden.

Trots en compliment

Het B-team krijgt van de leerlingen unaniem een vet compliment. ‘Nee, dit is een goeie school en ik heb me hier nooit onveilig of minder prettig gevoeld. Daarvoor een compliment aan het gehele team.’
‘Het Cambreur College is gewoon een gezellige school die bovendien niet ver van huis ligt. Ik vind het gewoon de beste school die ik gehad heb,’ uitten een aantal leerlingen. ‘Ik heb hier gezellige jaren gehad van behulpzame en vakbekwame docenten. En zo streng is de school niet hoor!’

Anderen, inderdaad meerderen, zeggen: ‘Ik ben trots dat ik op het Cambreur College gezeten heb.’
En met dat compliment van de ‘consument’ laat de enquête zien dat de sterrenkwalificatie inderdaad geen ‘windei’ is en ‘gebouw B-est’ geen geuzennaam.
 

AGENDA

zomervakantie vanaf 13.00 uur tot en met vrijdag 16 augustus Eind datum: 16 aug
Read More
Accolade met welkom en start nieuwe schooljaar
Read More

Contact