Sportieve activiteiten

Sportdagen

Sporten is leuk! Sporten is gezellig! Sporten is belangrijk!
Ieder jaar organiseert de school daarom ook een sportdag. Een sportdag voor alle leerjaren van het Cambreur College op hetzelfde tijdstip. Ongeveer 1000 leerlingen op een en hetzelfde terrein te laten sporten is onmogelijk. De sportdocenten proberen ieder jaar ook wat onbekende sportactiviteiten te organiseren en trekken hiervoor instructeurs van buiten school aan. Diverse locaties in en om Dongen worden ingezet. Zo doen de leerlingen aan atletiek op de Atledo-accommodatie, krijgen ze een hockey-clinic en spelen een hockeytoernooi op het Liberty-terrein of doen basketbal voor gehandicapten in de Salamander. Ook kunnen de leerlingen voor verschillende onderdelen binnen de Fitnesswereld kiezen. Het belangrijkste die dag is sportief plezier maken!

Schoolrecords

Wie is de beste verspringer? Wie heeft de beste Coopertest gelopen? Wie heeft het record speerwerpen? De sectie LO houdt de resultaten van onze leerlingen bij. Klik hier om te zien wie de recordhouders op dit moment zijn.

Toernooien

De sportdocenten organiseren sporttoernooien voor de liefhebbers. Voetbal, basketbal, maar ook trefbal wordt in zelf samengestelde teams gespeeld. En dat met heel veel enthousiasme. Olympic moves is een scholencompetitie tussen middelbare scholen in Nederland waar het Cambreur College ook weer met veel plezier aan mee doet.

Soloproject

De vakgroep Lichamelijke Opvoeding introduceerde Sport Oriëntatie met de invoering van de Tweede Fase. Bovenbouwleerlingen van alle afdelingen krijgen hiermee te maken. Waarom? In deze leeftijdscategorie blijkt de belangstelling voor sport en in het bijzonder sporten in verenigingsverband, terug te lopen. Om die reden heeft de sectie LO op het Cambreur College het SOLO-project ontwikkeld.
Een van de doelstellingen van het vak Lichamelijke Opvoeding (LO) op onze school is, leerlingen te motiveren, of gemotiveerd te houden, voor sportbeoefening. Leerlingen maken in het SOLO-project kennis met verschillende sporten. Het gaat dan doorgaans om sporten die niet op school worden aangeboden. Sportoriëntatie betekent niet alleen kennismaken met een nieuwe vorm van sport en bewegen.
Het betekent ook het leren kiezen: “Wat spreekt mij aan?” “Welke activiteit past bij mij?” en “Waarom kies ik eigenlijk voor een bepaalde sport?” Het is de bedoeling dat leerlingen binnen dit project kiezen voor een sport, waarmee zij niet bekend zijn. Met diverse instructeurs is dan ook afgesproken dat zij in principe beginners in hun groep krijgen.

Keuzes

Het SOLO-project is een onderdeel van het eindexamen. Leerlingen maken een keuze uit bijvoorbeeld: fitness, golf, boksen, taekwondo, zumba, tennis, squash, schermen, groepslessen bij een sportschool.
U als ouder/verzorger zult ook met dit project geconfronteerd worden, want geheel kosteloos is het niet. Uiteraard is geprobeerd de kosten zo laag mogelijk te houden. De sectie LO wenst de deelnemende leerlingen een plezierige, sportieve uitdaging.

AGENDA

08.00 normering tijdvak 1 beroepsgerichte vakken vmbo
Read More

Contact