Activiteiten

Het Cambreur College hecht grote waarde aan buitenlesactiviteiten. Deze leveren een belangrijke bijdrage aan een goed leef- en werkklimaat op school en aan de culturele, sportieve en/of sociaal-emotionele vorming van leerlingen in het bijzonder. De school streeft ernaar met deze activiteiten een meerwaarde te geven aan de reguliere lespraktijk.

Bij verschillende activiteiten zijn er foto’s gemaakt die te vinden zijn in ons fotoalbum. Er staan ook nog oudere foto’s in het archief van de vorige website. Dit fotoalbum gaat terug tot 2002.

De Cambreurdagen, de buitenlandse reizen, de uitwisselingen en de bezinningsdagen: vier activiteiten die door vrijwel al onze examenleerlingen genoemd worden als hoogtepunten in hun Cambreurtijd. Daar zijn we trots op!

AGENDA

Start CPE tekenen mavo tot en met vrijdag 17 mei Eind datum: 17 mei
Read More
Afname CSPE en flex bb/kb tot en met 19 april Eind datum: 19 apr
Read More

Contact