Activiteiten

Het Cambreur College hecht grote waarde aan buitenlesactiviteiten. Deze leveren een belangrijke bijdrage aan een goed leef- en werkklimaat op school en aan de culturele, sportieve en/of sociaal-emotionele vorming van leerlingen in het bijzonder. De school streeft ernaar met deze activiteiten een meerwaarde te geven aan de reguliere lespraktijk.

Bij verschillende activiteiten zijn er foto’s gemaakt die te vinden zijn in ons fotoalbum. Er staan ook nog oudere foto’s in het archief van de vorige website. Dit fotoalbum gaat terug tot 2002.

De Cambreurdagen, de buitenlandse reizen, de uitwisselingen en de bezinningsdagen: vier activiteiten die door vrijwel al onze examenleerlingen genoemd worden als hoogtepunten in hun Cambreurtijd. Daar zijn we trots op!

AGENDA

zomervakantie vanaf 13.00 uur tot en met vrijdag 16 augustus Eind datum: 16 aug
Read More
Accolade met welkom en start nieuwe schooljaar
Read More

Contact