Internationalisering

Onze visie

Onze wereld globaliseert, onze leerlingen worden veel meer wereldburgers. Internet kent geen grenzen, jongeren hebben ook daadwerkelijk meer gezien van de wereld en verbreden hun horizon. Dat betekent ook, dat wij in ons onderwijs onze leerlingen hierop moeten voorbereiden. We streven naar een doorlopende leerlijn internationalisering vanaf het begin van hun Cambreurcarrière. In o.a. de lessen aardrijkskunde, geschiedenis, levensbeschouwing en maatschappijleer is internationalisering verweven. Ook maken de leerlingen van gebouw C tijdens de wereldweek in leerjaar 1 op verschillende manieren kennis met andere culturen. Als school hebben we een project in Nepal geadopteerd, waar we door middel van de jaarlijkse klusactie leerlingen bewust maken van de concrete hulp die we daar kunnen bieden. Een keer in de vijf, zes jaar bezoeken we met een aantal leerlingen de scholen, het ziekenhuis en de kraamkliniek die daar gebouwd zijn met het door de leerlingen opgehaalde geld. In leerjaar 3 doen we mee met het project Cross your borders, waarbij hiervoor geschoolde studenten ons ondersteunen. In de tweetalige afdeling krijgt het aspect internationalisering nog een groter gewicht. Waardevolle initiatieven worden door de andere afdelingen overgenomen.

Internationale contacten

Het Cambreur College onderhoudt al enkele jaren intensieve internationale contacten met verscheidene scholen in het buitenland:

Door de ontwikkeling van het tweetalig onderwijs breiden we onze contacten uit. Zo bezoeken we twee scholen in Engeland en hebben we op docent- en leerlingniveau steeds intensiever contact hiermee, is er al een uitwisseling met een school in Finland geweest en krijgen we regelmatig bezoek van Franse leerlingen. De digitale mogelijkheden maken ook contacten buiten Europa gemakkelijker. Eerste concrete stappen richting Indonesië en Zuid-Afrika zijn gezet. Met scholen uit India hebben we structureel een drietal projecten in het kader van Eumind (Europe meets India). Voor onze leerlingen werkt deze digitale uitwisseling zeer motiverend en verrijkend.

Uitwisselingen

Daar waar mogelijk, heeft het Cambreur College voor de leerlingen van de vwo-afdeling een uitwisseling op het programma staan. Het belangrijkste doel van de uitwisseling is de leerlingen intensief te laten kennismaken met de wijze van leven in een ander (Europees) land. Dit doel wordt zeker bereikt. Doordat de leerlingen ondergebracht worden in gastgezinnen, kunnen zij ondervinden hoe verschillend de leefwijze in een ander land is van de eigen manier van leven. Daarnaast worden de leerlingen zich er ook van bewust hoeveel ze gemeenschappelijk hebben. Uit de reacties van leerlingen blijkt, dat zij dit als zeer verrijkend ervaren. Dat geldt overigens ook voor de ouders die de buitenlandse gast thuis ontvangen. Naast de daadwerkelijke uitwisselingen hebben de leerlingen contact via e-mail of via sociale media. Soms leiden deze contacten tot jarenlange vriendschappen.

Global Studies in tweetalig onderwijs

Een van de pijlers van tweetalig onderwijs is Global Studies, Europese en internationale oriëntatie. Het vaardig worden in het spreken van het Engels is een belangrijke voorwaarde om ook daadwerkelijk in contact te kunnen komen met leerlingen uit andere landen. En dat gebeurt dan ook. In York in leerjaar 1, in e-mailprojecten met leerlingen uit Engeland, Italië, Duitsland en Tsjechië, in Londen bij het bezoek aan een school, skypend met leerlingen uit India vanuit het project Eumind.

Maar om zinvol te kunnen communiceren moet je voldoende kennis hebben. Daarom is het vak GST in de bovenbouw ingevoerd: Twee jaar lang krijgen de leerlingen van klas 4 en 5 vwo twee uur in de week les over Europa, bezoeken ze het Europees parlement in Brussel en werken ze in het vijfde jaar in het kader van Worldschool aan projecten in ontwikkelingslanden. Ieder jaar weer worden we verrast door de hoge kwaliteit die onze leerlingen kunnen leveren, als zij de ruimte en de verantwoordelijkheid krijgen om een project zelf vorm te geven.

De tweetalige havo-leerlingen krijgen het vak Global Studies in leerjaar 4 en hebben een geheel eigen programma, waar uiteraard ook Europa een belangrijke plaats inneemt. Hun uitwisseling is al in leerjaar 3. Hun uitwisselingspartner bevindt zich in het zonnige Italië. Met hun partners communiceren zij al in leerjaar 2 met enige regelmaat, zodat een ontmoeting voelt als een weerzien. De havo-leerlingen vertrekken begin leerjaar 4 voor een week naar Dublin om daar zowel de taal als de cultuur volop aan bod komen. Begin leerjaar 5 staat de reguliere buitenlandreis op het programma voor wie wil.

Internationale stage

De afsluiting en het hoogtepunt van hun internationale opleiding is voor de tweetalige leerlingen van het vwo hun internationale stage. Iedere leerling zoekt een bij hem passende stage en voert deze in het voorexamenjaar uit. Minimaal drie dagen moeten zij in een internationale omgeving werken en leren. De kaders liggen vast en worden vooraf met de TTO-coördinator besproken. Voorwaarde is, dat de leerling in overleg met ouders en school een voor hem passende en veilige stage kiest. De keuzes die leerlingen maken zijn zeer divers, afhankelijk van hun wensen en hun mogelijkheden. Ter concretisering enkele voorbeelden:

  • Model United Nations, drie dagen vergaderen met jongeren uit de hele wereld volgens de regels van de Verenigde Naties. Ervaring hebben we hiermee in Nederland (Arnhem), Italië (Rome) en Turkije (Istanbul).
  • Stage van een week op een internationale basisschool in Breda.
  • Uitwisseling met Indiase leerlingen uit Mumbai.
  • Stage in Zuid-Afrika in kleine scholen in de townships.
  • Werken op een internationale afdeling van een Nederlands bedrijf.

De leerlingen presenteren hun stage, waardoor ervaringen met hun medeleerlingen gedeeld worden. We kunnen zonder meer stellen, dat het leereffect van deze stage heel groot is.

Tweetalig vwo 3 bezoekt Londen

In het derde leerjaar verblijven onze Tvwo-leerlingen een week in een Londens hostel. Ze snuiven niet alleen cultuur in Camden Village en het National History Museum, maar worden volledig ondergedompeld in de Londense cultuur door een bezoek aan May Flower High School en door interviews met locals.
Natuurlijk wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van het Londense metrostelsel. Zelfstandigheid staat hierbij voorop: iedere dag wordt een nieuwe leerling gebombardeerd tot ‘Hoofd Underground’ en krijgt hiermee de schone taak om de rest van het gezelschap op de plaats van bestemming te krijgen. Natuurlijk gebeurt dit onder supervisie van een aantal enthousiaste docenten.

Houses of Parliament, Westminster Abbey, Downing Street & War Cabinet, Horse Guards, Soho en Chinatown zijn ook vaste ingrediënten van deze bijzondere reis. Onze eigen leerlingen fungeren bij toerbeurt als gids bij deze Londense highlights. Als de bus een week later ’s nachts weer de boot oprijdt, zijn onze vwo-leerlingen een mooie ervaring rijker.

Het Dongense Cambreur College is verrassend internationaal!

AGENDA

toetsweek 3 tot en met 21 juni Eind datum: 21 jun
Read More
17 tot en met 25 juni centraal examen tijdvak 2 Eind datum: 20 jun
Read More

Contact