Extra onderwijsaanbod

Filosofie

Ben jij niet snel tevreden met antwoorden? Denk jij altijd verder dan de rest? Ben je nieuwsgierig en kun je goed over dingen nadenken?  Vind je nadenken over allerlei zaken ook gewoon leuk? Dan is het vak filosofie zeker iets voor jou.

Een ander woord voor filosofie is wijsbegeerte. Het is een van de oudste theoretische disciplines. Een filosoof is op zoek naar kennis en wijsheid. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.

Binnen het vak filosofie maak je kennis met de verschillende stromingen binnen de filosofie. In vogelvlucht kijken we samen wat filosofie is. Daarnaast leer je ook zelf te filosoferen.

In het eerste jaar van het Cambreur College maak je kennis met een aantal thema`s binnen de filosofie. Elke week maak je kennis met een bepaalde stroming binnen de filosofie. Van wetenschapsfilosofie en kennisleer tot aan ethiek en metafysica, alles komt voorbij! Aan het einde van de lessenreeks schrijf je een klein essay over een onderwerp naar keuze. Hierin laat je zien dat jij in staat bent om helder en met structuur je ideeën op papier te zetten. Hierbij is de opbouw van je argumenten van belang.

Yorktrip

Als hoogtepunt  van hun eerste TTO-jaar maken alle  TTO-leerlingen uit leerjaar 1 aan het eind van hun eerste jaar een fantastische 5-daagse schoolreis naar York. York, een kleine, al heel oude plaats in Noordwest-Engeland heeft in cultureel opzicht heel veel te bieden: de schitterende York Minster, de lange stadsmuren en talrijke musea die verhalen over de eeuwenoude geschiedenis van de stad.   Aan de hand van een aantal opdrachten gaan de leerlingen aan de slag om hun inmiddels geleerde communicatieve vaardigheden in de praktijk te brengen. De overtocht naar Hull wordt gemaakt vanuit Rotterdam met P&O ferries. Verder verblijven de leerlingen in een gezellige jeugdherberg in het centrum van de stad. Natuurlijk is er ook wat ruimte voor vrije tijd.
Zeker een reis om naar uit te kijken!

Maquetteproject

Dit project brengt leerlingen van havo en vwo 2 in aanraking met het werk van de architect. Hierbij kun je denken aan thema’s zoals duurzaamheid, wooncomfort, wonen/werken, maar ook aan de voorbereidingen die in technische zin getroffen moeten worden. Gedurende enkele weken bereiden de leerlingen hun gebouw voor bij Beeldende Vorming, maken werktekeningen, stappenplannen, en putten daarvoor inspiratie uit de wereldarchitectuur. Op de projectdag brengen de leerlingen hun ontwerp dan echt tot leven. Hiervoor wordt materiaal en gereedschap gebruikt dat uit de maquettewereld komt zoals foamplaten en Foamwerks gereedschap. Dit resulteert in een scala aan geweldig creatieve bouwsels waar je vaak aan kunt zien dat de duo’s er hun hart en ziel in hebben gelegd!

Zin in Spaans?

Ola.
Ola.
¿ Como te llamas?
Me llamo Nienke
¡Qué tal Nienke!

In onze cursus ‘Spaans voor beginners’ leer je veel woordjes, bijvoorbeeld over het lichaam, over kleding en over uitgaan. Je leert tellen in het Spaans, de dagen van de week en natuurlijk ga je gesprekjes voeren zoals hierboven. Spaanse muziek, hapjes en een piñata horen er natuurlijk ook bij. En als je de cursus helemaal afmaakt, dan krijg je na afloop ook nog een certificaat. Kortom: ¡hasta la vista!

Dutch Design

Bijna alles om ons heen is vormgegeven: gebruiksartikelen, kleding, meubels, boeken. Design gaat over creatief en anders denken: er is nooit maar één manier om tot een oplossing voor een vraag te komen. In dit project bezoeken onze vwo 2 en 3 leerlingen het atelier van een Dutch designer, doorlopen we het creatieve proces van een ontwerper en maken en presenteren we zelf een ontwerp.

Cross your borders (t)havo en (t)vwo 3

Cross your Borders is een driedaags project over ontwikkelingsproblemen dat uitgevoerd wordt door studenten van hogescholen en universiteiten. Het project start met een filmquiz waarin de leerlingen kennismaken met thema’s als kindslavernij en landroof. Vervolgens onderzoeken de leerlingen in groepjes de ontwikkelingsproblemen van een bepaald land. Ze gaan met elkaar in discussie over welk probleem zij het meest onrechtvaardig vinden. Uiteindelijk verwerken ze hun bevindingen in een creatieve presentatie, bijvoorbeeld een poppenkast over de schuldenproblematiek van Peru of in een rap over kinderarbeid in Burkina Faso. Tussendoor nemen de leerlingen deel aan interculturele workshops zoals Djembe trommelen of henna tekenen. Aan het einde van het project presenteren de leerlingen hun oplossingen voor ontwikkelingsproblemen en krijgen ze inzicht in de dingen die ze zelf kunnen doen om een betere wereld te creëren.

Cambridge

I love English! Dat roept een Cambridgeleerling vol overtuiging. Voor alle havo- en vwo-leerlingen die Engels leuk vinden en voldoende capaciteiten hebben biedt het Cambreur College de mogelijkheid om deel te nemen aan het Cambridge Advanced Exam. Voor enkele leerlingen is deze uitdaging niet voldoende: dan is het Cambridge Proficiency Exam een optie. De voorbereiding gebeurt hier op school, het examen doe je op een externe locatie, wij gaan meestal naar Eindhoven. Het examen wordt door Britse examinatoren afgenomen. Alle vaardigheden (luisteren, spreken, schrijven en lezen) worden getoetst.

Tijdens een extra wekelijks lesmoment worden alle leerlingen getraind om zo goed mogelijk voorbereid te zijn voor hun examen. Na het succesvol maken van een proefexamen hier op school kan een leerling ingeschreven worden voor het officiële examen. Alleen die leerling die op basis van het proefexamen en de inschatting van de docent potentie heeft mag deelnemen aan het examen. De kosten voor dit programma worden gedeeld: het Cambreur College zorgt voor lesmateriaal en docent, de ouders betalen examen- en reiskosten.

Tweetalige leerlingen doen overigens allemaal een Cambridge examen: de tweetalige havoleerlingen doen in het derde leerjaar het Cambridge First Certificate, de vwo-leerlingen nemen deel aan het Cambridge Advanced Exam in leerjaar 4.

Leerlingen van de Nederlandstalige afdeling krijgen een uitnodiging voor de Cambridgelessen van hun docent Engels.

Denklessen

In de onderbouw kunnen leerlingen van het vwo uitgenodigd worden voor de denklessen. Dit zijn voor ieder jaar 6 lessen verbreding voor de excellerende leerlingen. Ze volgen de lessen tijdens reguliere uren en zijn zelf verantwoordelijk voor het inhalen van huiswerk en toetsing. De opbouw binnen de lessen is als volgt:

-Leerjaar 1: Vooral gericht op het leren leren. Hoogbegaafde leerlingen vinden de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs vaak lastig als het gaat om het leren van het huiswerk. Leerlingen ontdekken hoe ze hun studie het beste kunnen aanpakken.
-Leerjaar 2: Vooral gericht op denkstructuren. Tijdens de lessen ontdekken de leerlingen de voordelen van verschillende rollen en denkpatronen wat ze kan helpen bij groepswerk en communicatie.
-Leerjaar 3: Vooral gericht op het doorbreken van patroondenken waardoor de leerling nog beter leert kijken naar zichzelf en anderen.

Al deze lessen zitten vol met uitdagende quizzen, spellen en raadsels om de meest intelligente leerlingen te triggeren in zaken die hij (nog) niet begrijpt. Leerlingen zijn heel enthousiast na deelname en vragen altijd vrij snel of ze weer uitgenodigd kunnen worden het jaar na deelname. De groep is namelijk niet statisch, er kunnen leerlingen afvallen maar ook zeker leerlingen bijkomen!

Science programma vwo 2

Speciaal voor vwo 2 hebben we een scienceprogramma ontworpen. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, bieden we dit programma aan aan de leerlingen van het Nederlandstalig vwo. Tijdens de Sciencelessen komen leerlingen iedere periode van 8 weken in aanraking met een ander wetenschappelijk thema. Tijdens de eerste periode leren leerlingen wat wetenschap nu eigenlijk is en welke stappen wetenschappers allemaal moeten zetten tijdens wetenschappelijk onderzoek. Iedere stap gaat hierbij gepaard met een ander experiment. De kennis van de eerste periode wordt vervolgens meegenomen naar de andere drie projecten. Leerlingen leren in periode 2 als echte wetenschappers moorden op te lossen bij het CSI project, vervolgens gaan ze aan de slag als werktuigbouwkundig ingenieurs in periode 3 en ze sluiten buitenaards af met het thema ruimtevaart in periode 4. Met recht een programma dat niet mag ontbreken op het vwo, voorbereidend wetenschappelijke onderwijs tenslotte.

Corpus, reis door het lichaam voor derdeklassers

In Corpus maken we letterlijk een reis door het menselijk lichaam. We gaan via de knie het menselijk lichaam in, zien een enorm oor en horen de bewoners van onze darmen. Krijgen een rondleiding in ons bloedvatenstelsel, komen weer in de baarmoeder en dansen op de tong. Tenslotte nemen we een kijkje in onze hersenen. Kortom een hele boeiend en leerzaam avontuur.

Dublin: Internationale stage voor tweetalig havo

In de eerste breakweek vertrekt tweetalig havo4 naar Dublin. Deze reis is onderdeel van het internationaliseringsprogramma van de tweetalige havoleerlingen. Dublin verkennen, onderwijs in het Engels volgen, een bezoek aan een Engelse school en bedrijfsbezoeken staan op het programma. Voertaal is uiteraard Engels.
Zo brengen de leerlingen met hun twee begeleidende docenten bijvoorbeeld een bezoek aan het hoofdkantoor van Linked In en aan een bedrijf dat regelt dat uitwisselingsstudenten in gezinnen opgevangen worden. Tijdens de lessen Engels maken de leerlingen kennis met de cultuur van Ierland en van Dublin in het bijzonder. Bij het bezoek aan een Ierse school zal de discussie over de voor- en nadelen van schooluniformen wel weer losbarsten. Dublin leren de leerlingen door middel van een speurtocht nader kennen. Maar ook gezellige activiteiten als bioscoop, bowlen en laserschieten staan op het programma. En de leerlingen bezoeken echte hondenrennen, toch ook iets dat in een internationaal programma past.

Een stukje Dongen ontwerpen

De vwo-leerlingen in leerjaar 2 hebben bij aardrijkskunde een stedenbouwkundig project. Van architect tot projectontwikkelaar, van gemeente tot woningbouwvereniging, we nodigen diverse deskundigen uit om op school hun kennis te delen met onze vwo-kanjers. Een nieuwbouwproject dient van meerdere kanten uit bestudeerd te worden. Dat leren onze leerlingen tijdens dit project. Zij bezoeken het plangebied in kwestie. Daarna komen ze voor allerlei vragen te staan: Kun je een monument een verfrissende nieuwe functie toekennen? Kun je met wadi’s in de wijk het teveel aan water opvangen? Hoe zit het met groenvoorzieningen? Is een woonwijk toegankelijk genoeg voor bejaarden? Hoe voorkom je oneigenlijk gebruik van parkeerplaatsen voor auto’s? Al deze zaken bespreken de leerlingen. Vervolgens maken ze plannen en tekenen ze deze op schaal in op heuse kaarten die ook de architect gebruikt. En als toefje op de taart: de presentatie van hun eigen plan op het kantoor van Casade in Dongen. Met dit project leggen we bij aardrijkskunde een brug van theorie naar praktijk: een altijd inspirerend project voor docent en leerlingen!

Europe meets India

Tweetalig vwo doet in leerjaar 2 bij Geography een project dat deel uitmaakt van Eumind, Europe meets India. De klas wordt verdeeld in groepjes rond onderwerpen zoals “eateries, online shopping versus local shops, social media, medical facilities, sports facilities and graffiti”. Onze leerlingen zijn  een aantal weken bezig met onderzoek binnen deze thema’s, hetzelfde gebeurt op Eumind scholen in India, met name in Mumbai. De leerlingen maken in het Engels goede onderzoeks- en deelvragen, leren goede enquêtes opstellen en gaan persoonlijk “face to face” in gesprek  met leerlingen in India. Onze leerlingen leren veel van dit internationale  project. We organiseren ook videoconferenties waarbij de resultaten daar en hier met elkaar worden vergeleken. Overeenkomsten blijken verrassend vaak belangrijker dan verschillen. Onze 13 / 14 jarigen zijn elk jaar weer enthousiast en er zijn ook “certificates of excellence” te verdienen voor de echt goede resultaten. Een internationale jury buigt zich over deze projecten.

Nederlandstalig vwo heeft in de aardrijkskundeles op zijn beurt een project met een school in Mumbai India. Onderwerp was een aantal jaren de ecologische verbindingszones daar en hier, nu is het onderwerp het wereldklimaatprobleem.  Onze leerlingen gaan hun kennis en kunde (vaardigheden) vergelijken met leeftijdsgenootjes in India. We regelen videoconferenties waarbij ook meer algemene zaken als kleding(code), favoriete merken, vrijetijdsbesteding en eetgewoonten ter sprake komen. Er zijn geen bezoekjes aan GGD of visumdienst voor nodig, de ervaring wijst uit dat aardrijkskunde zich prima leent voor een gezamenlijk project met leerlingen in Mumbai. Met “out-of-the-box denken” hopen we op originele oplossingen voor “global warming” uit te komen.

“ENGLISCH IST EIN MUSS, DEUTSCH IST EIN PLUS”

Wieso?
Het Cambreur College wil talenten van leerlingen ontplooien. Dat staat in de missie van onze school. Dat doen we natuurlijk al in onze reguliere lessen. Maar een aantal leerlingen wil en kan duidelijk nog meer.
Dit kan bijvoorbeeld bij het vak Duits met het Goethe Zertifikat B2 of B1 (spreek uit als ‘geute’)
Een ander ‘plus’  voor het programma ‘Goethe’  is, dat het ook voor de docent erg veel voldoening geeft om met deze extra gemotiveerde leerlingen te werken. Niet dat wij als docenten over motivatie bij leerlingen te klagen hebben….

Weshalb?
In het huidige Europa is het belangrijker dan ooit om je in meer dan één vreemde taal verstaanbaar te kunnen maken. Bovendien is het Duits nog altijd de taal die door de meeste mensen in Europa als moedertaal gesproken wordt. Dus niet het Engels…..
Een extra certificaat kan dan ook een belangrijke factor zijn voor beroep en carrière. En daar waar het Nederlandse centrale examen Frans, Duits en Engels leesvaardigheid meet, worden in het examen Goethe lezen, luisteren, schrijven en spreken getoetst.
Een leerling kan zich onder begeleiding van een van onze docenten op dit examen voorbereiden en hieraan deelnemen. Een van onze docenten is hiervoor extra voor geschoold.

Wer?
Het Cambreur College biedt het examen Goethe B2 aan voor de leerlingen in het eindexamenjaar VWO.
De leerlingen uit het eindexamenjaar HAVO  schooljaar 2018-2019 komen weer voor Goethe B1 in aanmerking. In het huidige schooljaar bieden we dit niet aan.
Een overzicht van de niveaus B1 en B2 is hier te vinden.
Misschien toch eens op deze site het ERK-spel spelen?
Behoefte aan nog meer informatie over de examens Goethe B2 en evt. zelf eens een test doen?
Kijkt u dan eens hier.

Wie?
De school zorgt voor het lesmateriaal en de deelnemende leerlingen worden voor de voorbereidende perioden één uur extra ingeroosterd per week.
Van de ouders vragen we een financiële bijdrage ter hoogte van de kosten van het examen (ca. €120,- )  en de eventuele reiskosten naar de plaats waar het examen wordt afgenomen. De examenlocatie voor het mondeling examen was in het verleden Amsterdam, maar wordt dit schooljaar mogelijk het Cambreur College. Handig!

Wann?
De examens vinden meestal in de periode januari – april plaats, dus vóór het reguliere examen ronden we het examen Goethe af.

Was wird gefragt?
Van de leerling vragen we extra inzet en voldoende doorzettingsvermogen. We verwachten dat hij/zij zich bereid verklaart om het gehele traject te doorlopen tot en met het examen. De leerling moet de extra les volgen en hiervoor regelmatig thuis eveneens extra werk verrichten. Dit staat inhoudelijk natuurlijk niet los van het reguliere examen en kan als voorbereiding daarop ook zeer goed dienen.
Bij de diploma-uitreiking ontvangen de leerlingen naast hun reguliere vwo- of havo-diploma eveneens een internationaal erkend diploma Duits.

AGENDA

zomervakantie vanaf 13.00 uur tot en met vrijdag 16 augustus Eind datum: 16 aug
Read More
Accolade met welkom en start nieuwe schooljaar
Read More

Contact