Excellentieprogramma

Accent op talent, dat is de vwo-slogan. En dat talent willen we ontdekken en ontwikkelen. En daarin heb jij als leerling een belangrijke rol, want jij moet de uitdaging oppakken.

Wat kunnen we je aanbieden?
• Denklessen in alle leerjaren in de onderbouw, in een klein groepje op uitnodiging lastige problemen oplossen en zo jezelf trainen in creatief en logisch nadenken, samenwerken en formuleren.
• Explorationprojecten in leerjaar 2 en 3 met bijvoorbeeld Spaans, mini-Lagerhuis en Mythologie als onderwerp.
• Scienceprojecten in leerjaar 2 vwo Nederlandstalig
• Juniorolympiades in leerjaar 3 en olympiades in de bovenbouw bij diverse vakken
• Masterclasses bij een universiteit • Extra externe examens voor Engels, Duits en/of Frans: Cambridge English (CAE en/of CPE), Goethe Zertifikat, DELF junior
• Wiskunde D voor de bètajongens en –meiden
• Extra vakken in de bovenbouw zoals informatica, maatschappijwetenschappen, bedrijfseconomie en kunst beeldend.
• Lagerhuisdebat met degelijke voorbereiding op regionale en landelijke wedstrijden
• Een internationale Model United Nationsconferentie met jongeren afkomstig uit allerlei landen in bijvoorbeeld Rome of Athene.

Daarnaast is het Cambreur College een Socrates school. Daardoor krijgen alle vwo-leerlingen die op hun diploma een 7,5 of hoger scoren een automatisch lidmaatschap van Socrates, een Honour Community van excellente studenten in Nederland.

Filosofie
Ben jij niet snel tevreden met antwoorden? Denk jij altijd verder dan de rest? Ben je nieuwsgierig en kun je goed over dingen nadenken? Vind je nadenken over allerlei zaken ook gewoon leuk? Dan is het vak filosofie zeker iets voor jou. Een ander woord voor filosofie is wijsbegeerte. Het is een van de oudste theoretische disciplines. Een filosoof is op zoek naar kennis en wijsheid. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Binnen het vak filosofie maak je kennis met de verschillende stromingen binnen de filosofie. In vogelvlucht kijken we samen wat filosofie is. Daarnaast leer je ook zelf te filosoferen. Op het Cambreur College maak je kennis met een aantal thema`s en stromingen binnen de filosofie. Van wetenschapsfilosofie en kennisleer tot aan ethiek en metafysica, alles komt voorbij!

Denklessen voor vwo 1, 2 en 3
In de onderbouw kunnen leerlingen van het vwo uitgenodigd worden voor de denklessen. Dit zijn voor ieder jaar 6 lessen verbreding voor de excellerende leerlingen. Ze volgen de lessen tijdens reguliere uren en zijn zelf verantwoordelijk voor het inhalen van huiswerk en toetsing. De opbouw binnen de lessen is als volgt: -Leerjaar 1: Vooral gericht op het leren leren. Hoogbegaafde leerlingen vinden de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs vaak lastig als het gaat om het leren van het huiswerk. Zij ontdekken hoe ze hun studie het beste kunnen aanpakken. -Leerjaar 2: Vooral gericht op denkstructuren. Tijdens de lessen ontdekken de leerlingen de voordelen van verschillende rollen en denkpatronen wat ze kan helpen bij groepswerk en communicatie. -Leerjaar 3: Vooral gericht op het doorbreken van patroondenken waardoor de leerling nog beter leert kijken naar zichzelf en anderen. Al deze lessen zitten vol met uitdagende quizzen, spellen en raadsels om de meest intelligente leerlingen te triggeren in zaken die hij (nog) niet begrijpt. Leerlingen zijn heel enthousiast na deelname en vragen altijd vrij snel of ze weer uitgenodigd kunnen worden het jaar na deelname. De groep is namelijk niet statisch, er kunnen leerlingen afvallen maar ook zeker leerlingen bijkomen.

Science programma voor vwo 2
Speciaal voor vwo 2 hebben we een scienceprogramma ontworpen. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, bieden we dit programma aan aan de leerlingen van het Nederlandstalig vwo. Tijdens de sciencelessen komen leerlingen iedere periode in aanraking met een ander wetenschappelijk thema. Leerlingen leren in periode 2 als echte wetenschappers moorden op te lossen bij het CSI project, vervolgens gaan ze aan de slag als werktuigbouwkundig ingenieurs in periode 3 en ze sluiten buitenaards af met het thema ruimtevaart in periode 4. Met recht een programma dat niet mag ontbreken op het vwo, voorbereidend wetenschappelijke onderwijs tenslotte.

Zin in Spaans? voor vwo 2 en 3
Ola. Ola. ¿ Como te llamas? Me llamo Nienke ¡Qué tal Nienke!
In onze cursus ‘Spaans voor beginners’ leer je veel woordjes, bijvoorbeeld over het lichaam, over kleding en over uitgaan. Je leert tellen in het Spaans, de dagen van de week en natuurlijk ga je gesprekjes voeren zoals hierboven. Spaanse muziek, hapjes en een piñata horen er natuurlijk ook bij. En als je de cursus helemaal afmaakt, dan krijg je na afloop ook nog een certificaat. Kortom: ¡hasta la vista!

Mythologie
Tijdens dit Exploration project gaan we op zoek naar de verhalen achter bepaalde namen en termen die in onze cultuur vanuit de geschiedenis zijn blijven hangen, maar die niet voor iedereen zo vanzelfsprekend zijn: het paard van Troje, een tantaluskwelling, Herakles, de drie gratiën, de heilige graal, de toren van Babel, Arthur en de ridders van de ronde tafel, Siegfried de drakendoder, het scheppingsverhaal……
De Europese cultuur is rijk aan mythen, aan verhalen, die proberen belangrijke vragen over de oorsprong van het leven te verklaren en die de problemen van de mensen duiden. Houd je van “fantasy”, van sprookjes of van films waarin helden uit de geschiedenis een grote rol spelen? Dan is dit project in periode 2 zeker iets voor jou!

Mini-Lagerhuis
Op het Cambreur College hebben wij een Lagerhuisteam dat ieder jaar meedoet aan wedstrijden. Lijkt het jou ook leuk om te debatteren? Dan is het mini-Lagerhuis als één van de explorationprojecten zeker iets voor jou! Hier leer je de fijne kneepjes van het debatteren. Naast het bespreken van de actualiteiten, leer je trucjes van een debat en zul je zien dat je daarna zekerder bent in presenteren; een vaardigheid die overal van pas komt.
Nieuwsgierig of debatteren ook iets voor jou is? Of wil je juist nog steviger in je schoenen staan voor een presentatie? Geef je dan vooral op voor het mini-Lagerhuis. Iedereen uit (T)vwo2 en (T)vwo3 is welkom!

Cambridge voor vwo bovenbouw
I love English! Dat roept een Cambridgeleerling vol overtuiging. Voor alle havo- en vwo-leerlingen die Engels leuk vinden en voldoende capaciteiten hebben biedt het Cambreur College de mogelijkheid om deel te nemen aan het Cambridge Advanced Exam. Voor enkele leerlingen is deze uitdaging niet voldoende: dan is het Cambridge Proficiency Exam een optie. De voorbereiding gebeurt hier op school, het examen doe je op een externe locatie, wij gaan meestal naar Eindhoven. Het examen wordt door Britse examinatoren afgenomen. Alle vaardigheden (luisteren, spreken, schrijven en lezen) worden getoetst.

Tijdens een extra wekelijks lesmoment worden alle leerlingen getraind om zo goed mogelijk voorbereid te zijn voor hun examen. Na het succesvol maken van een proefexamen hier op school kan een leerling ingeschreven worden voor het officiële examen. Alleen die leerling die op basis van het proefexamen en de inschatting van de docent potentie heeft mag deelnemen aan het examen. De kosten voor dit programma worden gedeeld: het Cambreur College zorgt voor lesmateriaal en docent, de ouders betalen examen- en reiskosten.

Tweetalige leerlingen doen overigens allemaal een Cambridge examen: de tweetalige havoleerlingen doen in het derde leerjaar het Cambridge First Certificate, de vwo-leerlingen nemen deel aan het Cambridge Advanced Exam in leerjaar 4.

Leerlingen van de Nederlandstalige afdeling krijgen een uitnodiging voor de Cambridgelessen van hun docent Engels.

“Englisch ist ein Muss, Deutsch is ein Plus” voor vwo bovenbouw
Wieso? Het Cambreur College wil groei stimuleren en ambitie belonen. Dat zijn Cambreur kernwaarden. Dat doen we natuurlijk al in onze reguliere lessen. Maar een aantal leerlingen wil en kan duidelijk nog meer. Dit kan bijvoorbeeld bij het vak Duits met het Goethe Zertifikat B2 of B1 (spreek uit als ‘geute’) Een ander ‘plus’ voor het programma ‘Goethe’ is, dat het ook voor de docent erg veel voldoening geeft om met deze extra gemotiveerde leerlingen te werken. Niet dat wij als docenten over motivatie bij leerlingen te klagen hebben….

Weshalb? In het huidige Europa is het belangrijker dan ooit om je in meer dan één vreemde taal verstaanbaar te kunnen maken. Bovendien is het Duits nog altijd de taal die door de meeste mensen in Europa als moedertaal gesproken wordt. Dus niet het Engels….. Een extra certificaat kan dan ook een belangrijke factor zijn voor beroep en carrière. En daar waar

het Nederlandse centrale examen Frans, Duits en Engels leesvaardigheid meet, worden in het examen Goethe lezen, luisteren, schrijven en spreken getoetst. Een leerling kan zich onder begeleiding van een van onze docenten op dit examen voorbereiden en hieraan deelnemen. Een van onze docenten is hiervoor extra voor geschoold.

Wer? Het Cambreur College biedt het examen Goethe B2 aan voor de leerlingen in het eindexamenjaar VWO. Havoleerlingen kunnen Goethe B1 doen bij voldoende belangstelling. Een overzicht van de niveaus B1 en B2 is hier te vinden. Misschien toch eens op deze site het ERK-spel spelen? Behoefte aan nog meer informatie over de examens Goethe B2 en evt. zelf eens een test doen? Kijkt u dan eens hier.

Wie? De school zorgt voor het lesmateriaal en de deelnemende leerlingen worden voor de voorbereidende perioden één uur extra ingeroosterd per week. Van de ouders vragen we een financiële bijdrage ter hoogte van de kosten van het examen en de eventuele reiskosten.

Wann? De examens vinden meestal in de periode januari – april plaats, dus vóór het reguliere examen ronden we het examen Goethe af.

Was wird gefragt? Van de leerling vragen we extra inzet en voldoende doorzettingsvermogen. We verwachten dat hij/zij zich bereid verklaart om het gehele traject te doorlopen tot en met het examen. De leerling moet de extra les volgen en hiervoor regelmatig thuis eveneens extra werk verrichten. Dit staat inhoudelijk natuurlijk niet los van het reguliere examen en kan als voorbereiding daarop ook zeer goed dienen. Bij de diploma-uitreiking ontvangen de leerlingen naast hun reguliere vwo- of havodiploma eveneens een internationaal erkend diploma Duits.

DELF vanaf vwo-3
DELF is de afkorting van Diplôme d’Etudes en Langue Française, een internationaal erkend talendiploma uitgegeven door het Franse Ministerie van Onderwijs. Op het Cambreur College worden lessen gegeven die voorbereiden op het examen A2, B1 en B2. • Wat houden de niveaus in? • Waarom een internationaal diploma naast het eindexamen havo of vwo? • Wanneer en waar vinden de examens plaats?

Terwijl het Nederlandse talenonderwijs aan leesvaardigheid het grootste gewicht toekent (60% van het cijfer), krijgen de andere vaardigheden zoals luistervaardigheid, schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid bij het internationale programma evenveel aandacht en gewicht als leesvaardigheid. Het examen bestaat uit vier onderdelen: lezen, luisteren, schrijven en spreken.

Deze onderdelen tellen voor 25% mee in het cijfer. Deze onderdelen zijn voor alle niveaus omschreven. – A2 is een niveau dat een leerling van vwo 3 in principe heeft als hij extra oefent op het gebied van schrijven en spreken. In de les wordt hier aandacht aan besteed. – B1 is een niveau van taalbeheersing waarbij je je in de betreffende taal voldoende kunt uitdrukken (zowel mondeling als schriftelijk) om in het dagelijks leven te kunnen functioneren. Het verschil tussen B1 en B2 is de moeilijkheidsgraad van de onderwerpen en de lengte van de taalfragmenten. De onderwerpen van B1 gaan over het dagelijkse leven. Die van B2 meer over maatschappij, economie, geschiedenis, cultuur, enz. Het behoeft geen uitleg dat het tekstniveau moeilijker wordt naarmate er enige algemene kennis wordt verondersteld.

Leerlingen die een B1 of B2 examen willen doen, krijgen extra les om zich hierop voor te bereiden. Er is in de reguliere lessen namelijk niet genoeg ruimte om voldoende te oefenen in de vaardigheden die in het Nederlandse programma te weinig aandacht krijgen.

Waarom een internationaal diploma? De wereld houdt niet op bij Nederland. Engels staat in het internationale communicatieverkeer op de eerste plaats, daar is iedereen het over eens. Naast het Engels blijft het Frans op de wereld een belangrijke tweede plaats innemen. Vooral in de diplomatieke wereld en in bepaalde regio’s zoals Afrika. Duitsland is een belangrijke handelspartner. Daarom is Duits minstens zo belangrijk.

Wanneer en waar vinden de examens plaats? Leerlingen die in vwo 3 zitten worden uitgenodigd om op school examen te doen voor het A2 niveau. Zij doen een examen dat overeenkomt met het officiële A2 examen, maar betalen geen examenkosten en krijgen geen officieel diploma. Leerlingen die in vwo 5 zitten kunnen deelnemen aan het programma B1. Dit examen wordt deels op school afgenomen (in maart en juni) en deels in Eindhoven of Venlo. Hiervoor betalen de leerlingen het bedrag dat het Institut Français in rekening brengt (€110,00) en ontvangen zij het officiële diploma als zij aan de eisen hebben voldaan. Voor het programma B2 (vwo 6) geldt in principe hetzelfde. De leerlingen betalen hiervoor €120,00. Dit, omdat het examen een stuk langer duurt.

MEER OVER VWO

AGENDA

stageweken leerlingen vmbo leerjaar 3 Eind datum: 24 mei
Read More
centraal examen tot en met woensdag 29 mei Eind datum: 29 mei
Read More

Contact