Leerwegondersteuning

Om de leerlingen die leerwegondersteuning nodig hebben zo goed mogelijk te begeleiden zijn de klassen kleiner en zoveel mogelijk homogeen. Tijdens de intake worden de leerlingen getest met een drempeltoets en een NIO-test.

De basisberoepsklas met de meeste lwoo-leerlingen krijgt verlengde instructie van onderwijsassistenten bij de lessen taal en rekenen. Dit is ook mogelijk bij de basis-kader en de kader-mavoklassen.

Voor leerlingen met lwoo of een pro-beschikking is er de mogelijkheid om begeleid te worden door een persoonlijk coach of ambulant begeleider in de onderbouw.

De lessentabel (lwoo)
1. Bijlessen op het gebied van taal, rekenen en wiskunde voor de onderbouw en de bovenbouw
2. Het vak LOB wordt ingezet om de lessen praktischer (aantrekkelijker) te maken in de onderbouw
3. Rekenen staat in leerjaar 1 en 2 het gehele jaar op de lessentabel

De lesmethodes (lwoo)
• Nieuwsbegrip, Mundo, etc.
• Digitale lesmethodes voor differentiatie
• Aparte boeken voor basisberoeps en kaderberoeps bij de talen

Het docententeam van gebouw B is geschoold in het aanbieden van leerwegondersteunend onderwijs.

MEER OVER VOORBEREIDEND MBO

AGENDA

Start CPE tekenen mavo tot en met vrijdag 17 mei Eind datum: 17 mei
Read More
Afname CSPE en flex bb/kb tot en met 19 april Eind datum: 19 apr
Read More

Contact