Wereldoriëntatie

Global Studies in tweetalig onderwijs voor Tvwo bovenbouw

Een van de pijlers van tweetalig onderwijs is Global Studies, Europese en internationale oriëntatie. Het vaardig worden in het spreken van het Engels is een belangrijke voorwaarde om ook daadwerkelijk in contact te kunnen komen met leerlingen uit andere landen. En dat gebeurt dan ook. In York in leerjaar 1, in e-mailprojecten met leerlingen uit Engeland, Italië, Finland en Tsjechië, in Londen bij het bezoek aan een school, skypend met leerlingen uit India vanuit het project Eumind.

Maar om zinvol te kunnen communiceren moet je voldoende kennis hebben. Daarom is het vak GST in de bovenbouw ingevoerd: Twee jaar lang krijgen de leerlingen van klas 4 en 5 vwo twee uur in de week les over Europa, bezoeken ze het Europees parlement in Brussel en werken ze in het vijfde jaar in het kader van Worldschool aan projecten in ontwikkelingslanden. Ieder jaar weer worden we verrast door de hoge kwaliteit die onze leerlingen kunnen leveren, als zij de ruimte en de verantwoordelijkheid krijgen om een project zelf vorm te geven.

Global Studies in tweetalig onderwijs voor Thavo bovenbouw

Een van de pijlers van tweetalig onderwijs is Global Studies, Europese en internationale oriëntatie. Het vaardig worden in het spreken van het Engels is een belangrijke voorwaarde om ook daadwerkelijk in contact te kunnen komen met leerlingen uit andere landen. En dat gebeurt dan ook. In York in leerjaar 1, in e-mailprojecten met leerlingen uit Engeland, Italië, Finland en Tsjechië, in Londen bij het bezoek aan een school, skypend met leerlingen uit India vanuit het project Eumind.

Maar om zinvol te kunnen communiceren moet je voldoende kennis hebben. Daarom is het vak GST in de bovenbouw ingevoerd: De tweetalige havoleerlingen krijgen het vak Global Studies in leerjaar 4 en hebben een geheel eigen programma, waar uiteraard ook Europa een belangrijke plaats inneemt.