Engels

Een uitstekende beheersing van het Engels is voorwaarde om je gemakkelijk te kunnen bewegen in een internationale omgeving, om contacten te kunnen leggen met mensen uit andere landen en culturen. Daarom investeren we veel tijd en energie in het vaardig worden in het Engels.
Een ruim aantal uren worden er in de onderbouw vakken in het Engels aangeboden, de docenten zijn voldoende geschoold en moeten hun kennis en vaardigheid op peil houden. Zij zijn geschoold in CLIL, zodat ze ervoor kunnen zorgen dat tijdens hun lessen leerlingen ook daadwerkelijk actief met het Engels bezig zijn.

We kiezen voor een officieel Cambridge-examen: voor havo-3 het CFCE, voor vwo-4 het CAE. Leerlingen die dit wensen kunnen in de bovenbouw zich verder bekwamen richting CPE.

In de bovenbouw kiezen we voor het IB: voor Tvwo doen we English A: Language and Literature, een prestigieus veeleisend programma dat zowel qua niveau als qua werkvormen voorbereid op een universitaire studie. Voor Thavo staaat English B op het progarmma: Language and Literature’, deze variant focust op persoonlijke ontwikkeling en bereid voor op een hbo-opleiding alsmede een leven in een wereld waarin globalisering en internationalisering meer is dan een populaire kreet.
Om de leerlingen hierop voor te bereiden zijn er extra uren Engels ingepland.

AGENDA

stageweken leerlingen vmbo leerjaar 3 Eind datum: 24 mei
Read More
centraal examen tot en met woensdag 29 mei Eind datum: 29 mei
Read More

Contact