Veiligheid

Algemeen

Wij vinden het ontzettend belangrijk, dat onze leerlingen zich prettig en veilig voelen op het Cambreur College. Gelukkig is dit zo, geven de jaarlijkse enquêtes aan. Maar da willen we ook zo houden.
We vragen daarom aan leerlingen en ouders om op tijd aan de bel te trekken, mochten er problemen zijn. Want bij tijdig ingrijpen kunnen we meestal erger voorkomen. In de afgelopen schooljaren is in samenwerking met verschillende instanties die zich bezig houden met de zorg voor leerlingen, zowel in als om de school een convenant “De veilige school” opgesteld, waarin regels en afspraken zijn opgenomen. Het doel van dit convenant is om het gevoel van veiligheid van alle bij de school betrokken personen te waarborgen. Daarnaast is er binnen het Cambreur College geregeld overleg met de wijkagenten. Dit protocol is verder uitgewerkt in het Veiligheidsprotocol Cambreur College, een groeidocument, dat in de komende jaren verder vorm zal krijgen. Dit protocol is hier in te zien.

Mediawijsheid

Onze wereld wordt steeds digitaler en onze leerlingen moeten als kinderen van deze tijd hiermee leren omgaan. Daarom zijn we in leerjaar 1 gestart met een lessenserie mediawijsheid, waarna de thematiek in mentorlessen en binnen diverse vakken en activiteiten terugkeert. We willen onze Cambreurleerlingen leren om op een goede, veilige manier bewust gebruik te maken van de (digitale) mogelijkheden van de diverse media.

 

AGENDA

stageweken leerlingen vmbo leerjaar 3 Eind datum: 24 mei
Read More
centraal examen tot en met woensdag 29 mei Eind datum: 29 mei
Read More

Contact