Onderwijsdoelen

Wat willen we met onze leerlingen bereiken? Wat is ons streven?

De volgende acht kernkwaliteiten maken duidelijk, hoe wij ons onderwijsaanbod zien:

  • Modern/uitdagend: de scholengroep weet zich uitgedaagd door nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs.
  • Rijk/verscheiden: als “brede school” is het Cambreur College rijk aan mogelijkheden en biedt het veel kansen aan leerlingen.
  • Kwaliteit: vanuit betrokkenheid afspraken maken over de richting, ervoor gáán en elkaar erop aanspreken.
  • Vraaggericht/zorgzaam: voor leerlingen en docenten, zowel cognitief, sociaal-emotioneel als voor wat betreft de vakkeuze.Zorg komt op maat. Dienstbaarheid gaat uit van de vraag van betrokkene, maar laat zich niet leiden door waan van de dag.
  • Leuk: leren mag leuk zijn. Het Cambreur College is een vriendelijke onderwijsinstelling. Er heerst een prettige, aangename sfeer. Er is een hoge mate van welbevinden.
  • Transparant: binnen het Cambreur College zijn er korte, heldere lijnen en procedures. Ook voor wat betreft de relatie leraar-leerling.
  • Communicatief: waarden en verschillen zijn bespreekbaar. We gaan uit van actieve collegialiteit en wederzijdse afhankelijkheid.
  • Talent- en competentieontwikkeling: ieder mens (leerling en personeel) heeft talenten. Aandacht daarvoor impliceert onderwijs op maat. We geven daarom ruimte voor zaken die buiten de “klassieke vakken” vallen. Een kind is een individu dat straks de wereld intrekt en met tegenslagen om moet kunnen gaan. De onderwijsvraag die bij dit uitgangspunt past, is “ontwikkel mijn talenten”. Dat vraagt ontwikkeling van specifieke competenties van leraren.

AGENDA

stageweken leerlingen vmbo leerjaar 3 Eind datum: 24 mei
Read More
centraal examen tot en met woensdag 29 mei Eind datum: 29 mei
Read More

Contact