Missie

Vijf Kernwaarden

Samen met alle teamleden, maar ook met een delegatie van ouders en leerlingen hebben we onze vijf Cambreurwaarden vastgesteld. Tevens hebben we concreet het gedrag beschreven dat hierbij hoort, zowel van de kant van de leerling als van de kant van de medewerker en de ouder. We moeten immers samen zorg dragen voor de opleiding en het welzijn van onze leerlingen.

Onze vijf kernwaarden zijn:

Thuis zijn
Iedereen voelt zich thuis op school, we zijn gastvrij en we zijn een goede buur. We creëren een veilige en goede sfeer en komen met plezier naar school, waar hard gewerkt wordt en gelachen mag worden. We ervaren de school als een warm nest. We zijn eerlijk, integer en gaan respectvol met elkaar om. We zien elkaar en bieden elkaar graag hulp.

Samen
Op school vinden we het belangrijk om dingen samen te doen. Leerlingen, ouders en teamleden hebben ieder een aandeel hierin. We werken samen aan onderwijs en leren van elkaar. We praten met elkaar in plaats van over elkaar. We delen mooie en minder mooie momenten. We staan midden in de lokale gemeenschap en maken verbinding met de wereld om ons heen. De school met de verschillende teams vormt een eenheid in verscheidenheid.

Ambitie
We zijn een moderne, verrassende en eigentijdse school met ambitieuze medewerkers en leerlingen en dat zien we terug in onze lessen en buitenlesactiviteiten. We blijven continu nieuwsgierig naar de wijze waarop we onszelf kunnen verbeteren. Tegelijkertijd zijn we trots op de school die we zijn en de medewerkers en leerlingen die deze school maken. We durven te dromen, te experimenteren en letterlijk en figuurlijk onze grenzen te verleggen. We leren van onze tegenslagen en genieten van onze successen.

Groei
Binnen de school staat de mens centraal. We besteden veel aandacht aan persoonsvorming. We geven elkaar ruimte om het beste uit onszelf en elkaar te halen. Bij ons mag je fouten maken. Door zelfreflectie ontdekken we waar onze kwaliteiten en verbeterpunten liggen en krijgt iedereen de ruimte om zichzelf optimaal te ontwikkelen.

Eigenaarschap
Wij durven initiatief te nemen, durven met voorstellen te komen. Gevraagd en ongevraagd nemen we de verantwoordelijkheid om taken op ons te nemen en deze met enthousiasme uit te voeren. Bij hindernissen dragen we zelf oplossingen aan, zijn we flexibel en kunnen we improviseren waar nodig. Wij durven anderen, collega’s en leerlingen, verantwoordelijkheid te geven. We vragen om tussentijdse reflectie en verantwoording achteraf.

Wat dit betekent voor de leerling en voor de ouder is na te lezen bij dit specifieke hoofdstuk.

 

De kernwaarden THUIS ZIJN, SAMEN, AMBITIE, GROEI en EIGENAARSCHAP maken we samen waar.

AGENDA

toetsweek 3 tot en met 21 juni Eind datum: 21 jun
Read More
17 tot en met 25 juni centraal examen tijdvak 2 Eind datum: 20 jun
Read More

Contact