Nieuw op het Cambreur

De meeste nieuwe leerlingen beginnen gewoon in de brugklas. Maar ook in andere leerjaren starten leerlingen nieuw op onze school: kinderen die met hun ouders verhuizen naar Dongen of omgeving, leerlingen die de overstap maken van speciaal onderwijs naar regulier onderwijs, leerlingen die na een mavo-opleiding bij ons havo willen doen of gewoon leerlingen die geen klik hebben met hun eigen school en bij ons een nieuwe start willen maken.

Eerste contact

Door de baliemedewerkers wordt u doorverbonden met de afdelingsleider van de afdeling, waarvoor u uw kind wil aanmelden. Vervolgens wordt er een kennismakingsgesprek gepland en kijken wij wat onze mogelijkheden zijn en welke plaatsing voor uw kind het beste zou zijn. Daarbij houden we de belangen van onze leerlingen en van de potentiële nieuwe leerling in de gaten.

Overstap midden in het jaar

Voor een kind is het niet gemakkelijk om midden in het jaar in een bestaande groep te moeten starten. Onze klassenvertegenwoordigers krijgen de opdracht om een nieuwe leerling hierbij te helpen, hem wegwijs te maken, er te zijn bij alle vragen die opkomen. De ervaringen die we hiermee hebben zijn goed. Vrijwel altijd wordt een nieuwe leerling in de groep opgenomen en vindt hij zijn plek.

Start aan het begin van het schooljaar

Leerlingen die in een nieuw schooljaar willen starten in leerjaar 2 of hoger zorgen ervoor, dat hun aanmeldingsformulier tijdig bij een van onze afdelingsleiders is. Voor het einde van het schooljaar hebben we al kennisgemaakt met de nieuwe leerling en samen gekeken, of plaatsing in een bepaalde afdeling in onze ogen tot zijn mogelijkheden behoort.

In de laatste schoolweek kunnen we pas aangeven, of er daadwerkelijk plaats is in de betreffende afdeling.

AGENDA

08.00 normering tijdvak 1 beroepsgerichte vakken vmbo
Read More

Contact