Excellentie programma

In onze missie hebben we opgenomen, dat we leerlingen de kans willen geven om zich optimaal te ontplooien. Voor excellente en hoogbegaafde leerlingen voorziet het reguliere programma hierin onvoldoende. Zij hebben extra uitdagingen nodig. En die willen wij bieden.

Tweetalig onderwijs

Voor havo- en vwo-leerlingen bieden wij een tweetalig curriculum aan met een uitgebreid internationaliseringsprogramma, dat behoorlijk wat extra tijd en energie kost, maar belangrijk ook verdieping en verbreding van de aangeboden leerstof vereist. Extra projecten binnen een aantal vakken, Engelstalig theater zien en zelf instuderen, grote werkstukken en presentaties bij het vak Global Studies en op hoog niveau teksten analyseren, becommentariëren en zelf produceren bij het vak English-IB zijn voorbeelden van deze extra taken. Daarnaast kiezen de leerlingen een eigen internationale stage en ook hier kunnen ze een echte uitdaging zoeken.

TTO-programmapunten ook voor de Nederlandstalige afdeling

Een aantal TTO-activiteiten zijn eveneens toegankelijk voor de niet-TTO-ers en betekenen een plus voor de reguliere vwo’ers. We noemen hier bijvoorbeeld deelname aan een uitwisseling met bijvoorbeeld India of Tsjechië, we denken hierbij eveneens aan een meerdaagse vergadering van de Verenigde Naties voor jongeren, Model United Nations genoemd, in eigen land of bijvoorbeeld in Athene of Rome.

Denklessen

Voor de leerling die meer kan en meer wil, bieden we in leerjaar 1, 2 en 3 denklessen aan. Doel hiervan is om creatief denken te stimuleren, na te denken over kennis en het verwerven van kennis, maar ook het vergroten van de sociale competenties en het verrijken van het zelfbeeld in een groep gelijkgezinden.

Explorationprojecten en science

Onderbouwleerlingen van het vwo krijgen de mogelijkheid om zich een half jaar te bekwamen in Spaans, zich te verdiepen in filosofie en zich voor te bereiden op de Model United Nations. Nieuw in het aanbod is Dutch Design. Ook ontwikkelen een aantal docenten een scienceprogramma. Uitdagingen genoeg dus.

 

Cambridge Advanced, Cambridge Proficiency, DELF junior, Goethe Zertifikat

De excellente leerling op het gebied van (een van) de moderne vreemde talen kan zich vanaf het vierde leerjaar aangestuurd door een vakdocent en in een wekelijkse les hierbij ondersteund verder bekwamen in het spreken, schrijven, lezen en luisteren in het Engels, Frans en/of Duits. Het behalen van een extern examen behoort zonder meer tot de mogelijkheden. Extra certificaten zijn niet alleen een inhoudelijke verrijking, maar kunnen ook voor de plaatsing in het vervolgonderwijs essentieel zijn.

Olympiades

Onze school doet structureel mee aan diverse olympiades. Bij scheikunde, biologie en aardrijkskunde nemen hele klassen jaarlijks deel aan de olympiade, bij natuurkunde, wiskunde en informatica worden enkele leerlingen geselecteerd en voorbereid om zich te meten met leerlingen van andere scholen. Dit werkt stimulerend, niet alleen voor de betreffende leerlingen die zich gekend voelen en zich laten uitdagen, eveneens voor hun docenten die met plezier zien hoe hun leerlingen zich verder ontwikkelen. In dit kader hebben twee van onze leerlingen al een reis naar China en Japan gewonnen.

Extra vakken en modules

We stimuleren de betere leerlingen om een extra vak te kiezen in de bovenbouw. Daar waar het in hun rooster past volgen zij de lessen, maar soms is de incidentele begeleiding van een docent voldoende om leerlingen op koers te houden.

Masterclasses

Diverse universiteiten nodigen leerlingen van examen- en voorexamenklassen uit om kennis te maken met bepaalde wetenschappelijke onderwerpen tijdens zogenaamde masterclasses. Wij bieden de leerlingen de ruimte en de gelegenheid om hieraan deel te nemen daar waar het in hun programma past. Eigen initiatief van de leerling wordt heel erg op prijs gesteld.

Lagerhuis

Leren debatteren, argumenteren, je gedachten snel en spits onder woorden brengen, van standpunt kunnen wisselen, een speech houden en daarbij je publiek boeien, dat alles kun je leren bij het Lagerhuis. Jaarlijks neemt onze school deel aan de debatwedstrijd in het provinciehuis van Noord-Brabant. Het niveau in het lagerhuisteam is hoog, de toegevoegde waarde van deelname voor de betreffende leerlingen eveneens. Al enkele keren is het Cambreurteam Brabants kampioen geworden, al twee keer heeft het de bronzen plaats landelijk weten te bemachtigen.

AGENDA

Start CPE tekenen mavo tot en met vrijdag 17 mei Eind datum: 17 mei
Read More
Afname CSPE en flex bb/kb tot en met 19 april Eind datum: 19 apr
Read More

Contact