Schoolgids

Jaarlijks krijgen alle leerlingen een beknopte schoolgids uitgereikt met daarin uitsluitend de informatie die regelmatig snel geraadpleegd moet worden. U kunt daarbij denken aan de namen van afdelingsleiders en mentoren, de namen van directieleden en ondersteuningscoördinatoren, de namen van docenten, maar ook de jaaragenda.
In deze beknopte gids wordt verwezen naar de website. Op de Cambreursite vindt u o.a. een beschrijving van de diverse leerroutes die het Cambreur College kan bieden. Belangrijk zijn ook de overgangsregelingen in de diverse leerjaren en de slaag- en zakregeling voor de eindexamenkandidaten.

Via deze link kunt u de beknopte schoolgids ook digitaal bereiken.

 

 

 

Schoolgids en website zijn de twee informatiebronnen van het Cambreur College. En resten er vragen, dan belt of mailt u gewoon.

AGENDA

Tweede tijdvak centraal examens

Eind datum: 25 jun
Read More

08.00 bekendmaking normering tweede tijdvak

Read More

19.00 ophalen cijferlijsten geslaagden, onder voorbehoud

Read More

Contact