Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke stage is een manier om leerlingen kennis te laten maken met de vele soorten vrijwilligerswerk die in onze maatschappij gedaan kunnen worden. Maatschappelijke stage vond onze regering belangrijk. Daarom heeft zij dit tot een verplicht onderdeel gemaakt van het programma van iedere leerling. Inmiddels is de wettelijke noodzaak weer verdwenen. En toch vinden we het als school belangrijk, dat onze leerlingen zich minimaal 30 klokuren inzetten voor een ander. Wij gaan dus door.

Leerlingen van het Cambreur College beginnen in leerjaar 1 met deze stage. Ze zoeken deze voornamelijk in hun eigen kring en benaderen hiervoor geen instellingen en instanties.
Leerlingen in vmbo/mavo2 kunnen kiezen voor een project bij het Rode Kruis, ze zoeken zelf naar een stage of kiezen een stage op het digitale platform Stagerage.
In havo/vwo leerjaar 2-3 zoeken leerlingen zelf een stage of kunnen eveneens gebruik maken van Stagerage.

Alle uren worden geregistreerd. Hiervoor gebruikt het Cambreur College ook het programma Stagerage. De leerlingen krijgen hierover uitleg tijdens een les. In het hoofdmenu van de website staat ook een link die de leerlingen rechtstreeks naar Stagerage brengt. Zij kunnen dus overal digitaal de uren die zij hebben gemaakt invoeren in Stagerage.
Onder het inlogscherm staat de link support. Hier staat nuttige informatie over de werking van Stagerage.

Stagerage is een vacaturebank. Deze wordt gevuld door het Cambreur College. De stages bij instanties, vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen e.d. worden door school in Stagerage gezet. Het Cambreur College vult de vacaturebank ook met schooleigen stages, zoals bijvoorbeeld de Open Avonden.

Naast het diploma krijgen de leerlingen op het einde van hun schoolcarrière een certificaat mits aan de voorwaarden van 30 stage-uren is voldaan. Op het certificaat komt dan het totaal aantal uren te staan. Niet alleen een tastbaar bewijs van alle uren extra inzet, tevens een handig document bij sollicitaties.

We hopen, dat onze leerlingen ervaren, dat het gewoon leuk is om een ander te helpen ook al krijg je daar niet direct een financiële beloning voor. Zij zijn immers de vrijwilligers van de toekomst. En die zullen we hard nodig hebben.

AGENDA

08.00 normering tijdvak 1 beroepsgerichte vakken vmbo
Read More

Contact