Optreden tijdens de pauze van Helder Theater over gedrag en afval

Afgelopen week hebben we op school stilgestaan bij de onrust in de maatschappij, in het onderwijs en dus ook bij ons op school.  

Na een pauzes treffen we veel afval aan. Tijdens de pauze gaan leerlingen van het plein af of begeven ze zich op plekken in en om de school die niet voor de pauze bedoeld zijn. Omdat we hierover op ludieke wijze met onze leerlingen in gesprek wilden hebben we besloten om maandag, dinsdag en woensdag de boel de boel te laten. Hoewel het ons nog meeviel groeide de stapel zwerfafval. Tijdens de grote pauze hebben we leerlingen woensdag verrast met een bezoek van acteurs van Helder Theater. Twee leerlingen (acteurs) en een nieuw aangestelde conciërge (acteur) zijn in de aula in gesprek gegaan met leerlingen en onze plv. directeur. De vraag was uiteraard waarom het zo’n puinhoop was en wie daar verantwoordelijk voor is. Hierover verschilden verschillende partijen uiteraard van mening. We hoorden teksten als: “daar is de conciërge of de schoonmaak toch voor!”. Gelukkig was er ook een grote groep leerlingen die vond dat ze zelf ook verantwoordelijk zijn voor de rommel in en om de school. Bij de voorstelling waren ook medewerkers van de Jumbo aanwezig omdat we de buurt en de maatschappij graag betrekken bij onze gemeenschappelijke aanpak. Na de pauze hebben we in alle klassen via een PowerPointpresentatie nog eens gewezen op wat we wel van hen verwachten. We kijken terug op een mooi evenement en hopen hiermee een aanzet te hebben gegeven tot een nog schonere en veiligere school en omgeving. Benieuwd naar hoe het in de pauze ging en hoe onze aula eruitziet als we drie dagen de boel de boel laten?
Bekijk hier de film.

 

AGENDA

vmbo-3/mavo-3 Oriëntatie op techniek met ondersteuning van defensie
Read More
Stage vmbo-4 Eind datum: 03 feb
Read More

Contact