Nieuws

Peer Mediation

By november 13, 2013februari 15th, 2021No Comments

Peer Mediation

Vier enthousiaste leerlingen uit klas drie van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen volgden afgelopen
schooljaar de opleiding tot peer mediator (leerlingbemiddelaar). Peer Mediation is een gestructureerd proces waarbij leerlingen medeleerlingen helpen om bij een conflict samen tot een oplossing te komen.
De bemiddelaars volgen hierbij een aantal vaste stappen: luisteren, samenvatten en doorvragen.

Deze vaardigheden worden steeds verder ontwikkeld en kunnen in de dagelijkse schoolpraktijk goed van pas komen. Afgelopen schooljaar losten de peermediators al een aantal kleine conflicten op voortreffelijke wijze op.
De bemiddelaars worden ondersteund door een coach op wie ze altijd kunnen terugvallen.
 

AGENDA

08.00 bekendmaking normering vmbo bb/kb

Read More

ZOMERVAKANTIE

Eind datum: 05 sep
Read More

Contact