Nieuws

Het project “Pesten is laf” wederom een groot succes

By september 24, 2013februari 15th, 2021No Comments

Het project “Pesten is laf” wederom een groot succes

Een blad papier tot een klein propje verfrommeld weer helemaal perfect glad strijken, dat is een onmogelijke opgave. Dit beeld wordt gebruikt om aan te geven, wat pesten met mensen doet. Dit beeld is vorige week herhaaldelijk gebruikt in het project “Pesten is laf”.

Afgelopen activiteitenweek hebben de leerlingen van de 2e klas basis- en kaderberoepsgerichte leerweg zich hierin verdiept. Naast de reguliere lessen zijn gedurende de week een 12-tal lesuren aan dit project besteed. De leerlingen hebben inzicht gekregen welke processen er rondom het pesten spelen en welke verschillende vormen van pesten er zijn. Ook kwam de steeds grotere rol van de sociale media en de mogelijk ernstige en blijvende gevolgen die pesten op mensen kan hebben aan de orde.

Daarnaast zien de leerlingen het belang in, dat iedereen zich op school veilig en prettig moet voelen om te kunnen presteren en dat het respectvol behandelen van elkaar en elkaars spullen een absolute voorwaarde hierbij is. De docenten en het onderwijsondersteunend personeel hechten zeer grote waarde aan een goede sfeer op school. Die is er en er wordt alles aan gedaan om die sfeer optimaal te houden. Zo stopt de zorg van school niet bij de poort van school en beperkt de zorg zich niet van maandag tot vrijdag. Het is een continue zorg, waarbij het welbevinden van de leerlingen de absolute prioriteit heeft.

Naast de 3e en 4e jaars leerlingen, weten nu ook de tweedeklassers dat zij bij een eventueel conflict, meteen aan kunnen kloppen bij mentor, teamleider en/of docent om zaken uit te praten, zodat spanningen worden weggenomen.

De leerlingen hebben zich gedurende het project ook meester gemaakt van het programma Powerpoint. Alle “ins” en “outs” van dit Microsoftprogramma zijn aan bod gekomen. Als klap op de vuurpijl hebben alle leerlingen een presentatie over pesten voor de klas gehouden. Dat gebeurde individueel of met twee- en drietallen. Ieder op een eigen overtuigende wijze. De een vertelde over een boek of film dat hij/zij gelezen of gezien had en waarin pesten het thema was, een ander presenteerde over huiselijk geweld en de gevolgen daarvan en weer een ander vertelde openlijk over de eigen pijnlijke ervaring op de basisschool, waarbij er voldoende ruimte was voor emotie bij de verteller, maar ook bij het publiek. Al met al een zeer geslaagde week, waarin de toon is gezet voor een nieuw schooljaar op gebouw B, waar wederzijds respect de norm is.

 

AGENDA

08.00 bekendmaking normering vmbo bb/kb

Read More

ZOMERVAKANTIE

Eind datum: 05 sep
Read More

Contact