Nieuws

Titus Frankemölle diaken gewijd

By september 19, 2013februari 15th, 2021No Comments

Titus Frankemölle diaken gewijd

Op zondag 15 september 2013 wijdde bisschop Liesen onze rector Titus Frankemölle tot diaken. 

De afgelopen zes jaar heeft Titus theologie gestudeerd en de opleiding tot diaken gevolgd aan de priester- en diakenopleiding Bovendonk, het seminarie van het bisdom Breda.

Na eeuwen van afwezigheid van het ambt van diaken in de rooms-katholieke Kerk, anders dan dat van de transeunt diaken, de diaken die op weg is naar het priesterschap, heeft Vaticanum II het ambt van (permanent) diaken weer ingevoerd. Het ambt van diaken behoort tot de drie gewijde ambten in de Kerk: diaken, priester en bisschop. De diaken krijgt de handen van de bisschop opgelegd voor het dienstbetoon en pendelt als intermediair tussen Kerk en wereld. Als voltijds diaken blijft Titus Frankemölle ook voltijds rector.
 

AGENDA

08.00 bekendmaking normering vmbo bb/kb

Read More

ZOMERVAKANTIE

Eind datum: 05 sep
Read More

Contact