Tweetalig vwo onderbouw

De vwo-leerlingen starten in een homogene T-vwo-klas. Zij worden hiervoor geselecteerd op grond van het advies van de basisschool en het intakegesprek, waaruit moet blijken, dat de leerling voldoende enthousiasme, motivatie en inzet heeft voor tweetalig vwo.

Vanaf de eerste week wordt twee derde van de lessen in het Engels aangeboden. Natuurlijk wordt er in deze eerste periode nog veel vertaald, helpen de docenten de leerlingen zowel met het Engels als met de nieuwe vakken. De eerste maanden moeten deze leerlingen die altijd tot de besten van hun klas behoorden echt leren studeren, halen ze ook onvoldoendes en moeten ze daarmee leren omgaan.

Maar de brugklassers leren snel. Na de kerstvakantie hebben ze hun draai gevonden en is het Engels hun al best vertrouwd. Hoogtepunt van het eerste jaar is de reis naar het sfeervolle York. In de tweede helft van het schooljaar spelen ze met hun klas een stuk van Shakespeare.

In leerjaar 2 doen ze een uitdagend Engelstalig onderzoeksproject in Zeeland en spelen de leerlingen toneel onder begeleiding van Engelse professionals.
De derdeklassers bezoeken Londen en werken samen met leerlingen van een Engelse partnerschool. Ze worden voorbereid op het Cambridge First Certificate, voor een deel in de lessen Engels, voor een deel door het werken met een native speaker.

Op het rooster in de onderbouw staan de volgende vakken:

ENG English Engels
EN+ English + spreekopdrachten
HIS History geschiedenis
GEO Geography aardrijkskunde
MAT Mathematics wiskunde
ECO Economics economie
RED Religious Education levensbeschouwing
CHE Chemistry scheikunde
BIO Biology biologie
ART Arts tekenen
PED Physical Education lichamelijke opvoeding

 

 

 

 

 

 

 

Tweetalig vwo: ook wel het moderne gymnasium genoemd.