Tweetalig vwo bovenbouw

Met het TTO-Juniorcertificaat op zak starten de vwo-leerlingen in leerjaar 4 met hun bovenbouwprogramma. Zij bereiden zich voor op het Cambridge Advanced Exam in juni en starten met de voorbereidingen op het intensieve English IB-programma.

Vanaf leerjaar 4 worden de examenvakken in het Nederlands gegeven. Het examen is immers in het Nederlands en we kunnen en willen onze leerlingen niet benadelen door een vak in het Engels aan te bieden dat in het Nederlands geëxamineerd wordt. Dat betekent echter niet, dat de leerlingen geen vakken meer in het Engels aangeboden krijgen. Integendeel.

Op hun rooster in de bovenbouw staan de volgende vakken:

Op hun rooster in de bovenbouw staan de volgende vakken:

ENG English Engels
EIB English IB Internationaal baccalaureate Engels
PED Physical Education lichamelijke opvoeding
SST Social Studies maatschappijleer
GST Global Studies internationale oriëntatie
ACE Art and Cultural Education culturele kunstzinnige vorming

 

Het internationale programma bestaat in de bovenbouw uit een uitwisseling in leerjaar 4 bijvoorbeeld met leerlingen uit Tsjechië en een internationale stage in leerjaar 5 die veel leerlingen zelf regelen. Dit kan ook gecombineerd worden in een uitwisseling met onze partnerschool uit Mumbai. Aantrekkelijk is een door school georganiseerde Model United Nations in bijvoorbeeld Griekenland.

In het examenjaar sluiten de vwo-leerlingen English IB af met een internationaal examen Higher Level. Dit staat gepland in mei, de uitslag is ergens in juli, de feestelijke uitreiking eind oktober als iedereen een start heeft gemaakt op universiteit of hogeschool.

 

 

Een vwo-diploma, een Cambridgediploma, een IB-English-diploma en een TTO-Seniorcertificaat. Een felicitatie waard.