Internationaliseringsprogramma

Internationalisering: onze visie

Onze wereld globaliseert, onze leerlingen worden veel meer wereldburgers. Internet kent geen grenzen, jongeren hebben ook daadwerkelijk meer gezien van de wereld en verbreden hun horizon. Dat betekent ook dat wij in ons onderwijs onze leerlingen hierop moeten voorbereiden. We streven naar een doorlopende leerlijn internationalisering vanaf het begin van hun Cambreurcarrière. In o.a. de lessen aardrijkskunde, geschiedenis, levensbeschouwing en maatschappijleer is internationalisering verweven. Als school hebben we een project in Nepal geadopteerd, waar we door middel van de jaarlijkse klusactie leerlingen bewust maken van de concrete hulp die we daar kunnen bieden. Een keer in de vijf, zes jaar bezoeken we met een aantal leerlingen de scholen, het ziekenhuis en de kraamkliniek die daar gebouwd zijn met het door de leerlingen opgehaalde geld. In leerjaar 3 doen we mee met het project Cross your borders, waarbij hiervoor geschoolde studenten ons ondersteunen. In de tweetalige afdeling krijgt het aspect internationalisering nog een groter gewicht. Waardevolle initiatieven worden door de andere afdelingen overgenomen.

Internationale contacten

Het Cambreur College onderhoudt al enkele jaren intensieve internationale contacten met verscheidene scholen in het buitenland:
• Gymnázium Kolin (Kolin, Tsjechië) www.gkolin.cz
• Isis Archimede (San Giovanni, Italië) www.isis-archimede.it
• Smt. Sulochanaderi Singhania School (Mumbai, India) www.singhaniaschool.org

Door de ontwikkeling van het tweetalig onderwijs breiden we onze contacten uit. Zo bezoeken we twee scholen in Engeland en hebben we op docent- en leerlingniveau steeds intensiever contact hiermee, is er een samenwerking met een Finse school en krijgen we regelmatig bezoek van Franse leerlingen. De digitale mogelijkheden maken ook contacten buiten Europa gemakkelijker. Jaarlijks is er een internationaal project met een school in Indonesië dat in 2018 een eerste bezoek van een twintigtal Indonesische leerlingen opgeleverd heeft. Met scholen uit India hebben we structureel een aantal projecten in het kader van Eumind (Europe meets India). Voor onze leerlingen werkt deze digitale uitwisseling zeer motiverend en verrijkend.

Yorktrip voor Thavo-1 en Tvw0-1

Als hoogtepunt van hun eerste TTO-jaar maken alle TTO-leerlingen uit leerjaar 1 aan het eind van hun eerste jaar een fantastische 5-daagse schoolreis naar York. Deze kleine, al heel oude plaats in Noordwest-Engeland heeft in cultureel opzicht heel veel te bieden: de schitterende York Minster, de lange stadsmuren en talrijke musea die verhalen over de eeuwenoude geschiedenis van de stad. Aan de hand van een aantal opdrachten gaan de leerlingen aan de slag om hun inmiddels geleerde communicatieve vaardigheden in de praktijk te brengen. De overtocht naar Hull wordt gemaakt vanuit Rotterdam met P&O ferries. Verder verblijven de leerlingen in een gezellige jeugdherberg in het centrum van de stad. Natuurlijk is er ook wat ruimte voor vrije tijd.
Zeker een reis om naar uit te kijken!

Uitwisseling Italië voor Thavo-3

De leerlingen van de tweetalige havo-afdeling maken in leerjaar 2 al kennis met hun Italiaanse partner, weliswaar nog per e-mail. In het begin van het derde jaar ontvangen de gastvrije Italiaanse mama’s en papa’s een week lang de Nederlandse gast in hun huis, in april worden de rollen omgedraaid en zijn de Italiaanse leerlingen hier te gast.
Het belangrijkste doel van de uitwisseling is de leerlingen intensief te laten kennismaken met de wijze van leven in een ander (Europees) land. Dit doel wordt zeker bereikt. Doordat de leerlingen ondergebracht worden in gastgezinnen, kunnen zij ondervinden hoe verschillend de leefwijze in een ander land is van de eigen manier van leven. Daarnaast worden de leerlingen zich er ook van bewust hoeveel ze gemeenschappelijk hebben.
Uit de reacties van leerlingen blijkt, dat zij dit als zeer verrijkend ervaren. Dat geldt overigens ook voor de ouders die de buitenlandse gast thuis ontvangen. De sociale media maken het gemakkelijk om contact te houden en soms leiden deze contacten tot jarenlange vriendschappen.

Uitwisselingen voor Tvwo-4

Daar waar mogelijk, heeft het Cambreur College voor de leerlingen van de vwo-afdeling een uitwisseling op het programma staan. Het belangrijkste doel van de uitwisseling is de leerlingen intensief te laten kennismaken met de wijze van leven in een ander (Europees) land. Dit doel wordt zeker bereikt. Doordat de leerlingen ondergebracht worden in gastgezinnen, kunnen zij ondervinden hoe verschillend de leefwijze in een ander land is van de eigen manier van leven. Daarnaast worden de leerlingen zich er ook van bewust hoeveel ze gemeenschappelijk hebben. Uit de reacties van leerlingen blijkt, dat zij dit als zeer verrijkend ervaren. Dat geldt overigens ook voor de ouders die de buitenlandse gast thuis ontvangen. Naast de daadwerkelijke uitwisselingen hebben de leerlingen contact via e-mail of via sociale media. Soms leiden deze contacten tot jarenlange vriendschappen.

Europe meets India

Tweetalig vwo doet in leerjaar 2 bij Geography een project dat deel uitmaakt van Eumind, Europe meets India. De klas wordt verdeeld in groepjes rond onderwerpen zoals “eateries, online shopping versus local shops, social media, medical facilities, sports facilities and graffiti”. Onze leerlingen zijn een aantal weken bezig met onderzoek binnen deze thema’s, hetzelfde gebeurt op Eumind scholen in India, met name in Mumbai. De leerlingen maken in het Engels goede onderzoeks- en deelvragen, leren goede enquêtes opstellen en gaan persoonlijk “face to face” in gesprek met leerlingen in India. Onze leerlingen leren veel van dit internationale project. We organiseren ook videoconferenties waarbij de resultaten daar en hier met elkaar worden vergeleken. Overeenkomsten blijken verrassend vaak belangrijker dan verschillen. Onze 13 / 14 jarigen zijn elk jaar weer enthousiast en er zijn ook “certificates of excellence” te verdienen voor de echt goede resultaten. Een internationale jury buigt zich over deze projecten.