Tweetalig havo bovenbouw

Voor de tweetalige havoleerlingen bestaat de bovenbouw uit twee jaar, waarin ze hun examen moeten afronden en daar bovenop het English IB-programma en het vak Global Studies aangeboden krijgen.

Een aantal vakken blijven in het Engels gegeven worden, de examenvakken natuurlijk niet. Het examen immers is in het Nederlands.

In leerjaar 4 starten we met een taal- en cultuurreis naar Dublin. In leerjaar 5 staat de reguliere buitenlandreis op het programma, waaraan ook de TTO’ers mee mogen doen, als ouders (of de leerlingen zelf) ook deze ervaring willen financieren.

Op hun rooster in de bovenbouw staan de volgende vakken:

ENG English Engels
EIB English IB Internationaal baccalaureate Engels
PED Physical Education lichamelijke opvoeding
SST Social Studies maatschappijleer
GST Global Studies internationale oriëntatie
ACE Art and Cultural Education culturele kunstzinnige vorming

Daarnaast schrijven de leerlingen hun profielwerkstuk in het Engels. Hun wordt de mogelijkheid geboden om ook werkstukken in een eerder stadium in het Engels aan te leveren om zo een goede voorbereiding op een eventuele Engelstalige studie mogelijk te maken.

Ook de havoleerlingen doen in havo5 twee keer examen: het reguliere havo-examen en het IB-examen. Na de officiële diploma-uitreiking in juli verwachten we ze nog een keer half november terug voor de uitreiking van hun IB-diploma. Dat geeft ons direct de gelegenheid om te horen hoe het met onze oud-leerlingen is. En daar verheugen we ons ieder jaar weer op!

 

 

De eerste lichting T-havo studeert in 2016-2017 af. We zien dit met vertrouwen tegemoet. We weten zeker, dat hun tweetalige opleiding in hun vervolgstudie van meerwaarde zal zijn.