Tweetalig vwo onderbouw

Heb je een vwo-advies, wil je geen traditionele gymnasiale opleiding, maar een modern, heel zinvol alternatief, denk dan eens aan tweetalig vwo. Echt een uitdaging en zeker niet alleen voor talenwonders, integendeel.

Vanaf de eerste week krijg je twee derde van de lessen in het Engels aangeboden. Natuurlijk wordt er in deze eerste periode nog veel vertaald, helpen de docenten je zowel met het Engels als met de nieuwe vakken. De eerste maanden moet je waarschijnlijk echt leren studeren, want dat heb je op de basisschool nog niet echt hoeven doen. Het kan ook zijn dat je soms een onvoldoende haalt en ook daarmee moet je leren omgaan.

Maar brugklassers leren snel. Na de kerstvakantie heb je vast je draai gevonden en is het Engels al best vertrouwd. Hoogtepunt van het eerste jaar is de reis naar het sfeervolle York. In de tweede helft van het schooljaar speel je bovendien met je klasgenoten een stuk van Shakespeare, uiteraard in het Engels en met je ouders, broers en zusjes en eventueel grootouders in de zaal.

In leerjaar 2 doe je een uitdagend Engelstalig onderzoeksproject in Zeeland en speel je toneel onder begeleiding van Engelse professionals. Als derdeklasser bezoek je Londen en werk je samen met leerlingen van een Engelse partnerschool. Je wordt voorbereid op het Cambridge First Certificate, voor een deel in de lessen Engels, voor een deel door het werken met een native speaker.

Op het rooster in de onderbouw staan de volgende vakken:

ENG English Engels
EN+ English + spreekopdrachten
HIS History geschiedenis
GEO Geography aardrijkskunde
MAT Mathematics wiskunde
ECO Economics economie
RED Religious Education levensbeschouwing
CHE Chemistry scheikunde
BIO Biology biologie
ART Arts tekenen
PED Physical Education lichamelijke opvoeding

 

Tweetalig vwo: ook wel het moderne gymnasium genoemd.

MEER OVER TWEETALIG HAVO EN VWO

AGENDA

19.00-21.30 CKV Performance avond (T)havo-4 en (T)vwo-4
Read More

Contact