Tweetalig vwo bovenbouw

Met het TTO-Juniorcertificaat op zak start je in klas 4 met het bovenbouwprogramma. Je bereidt je voor op het Cambridge Advanced Exam in juni en start met de voorbereidingen op het intensieve English IB-programma.

Vanaf leerjaar 4 worden de examenvakken in het Nederlands gegeven. Het examen is immers in het Nederlands en we kunnen en willen je niet benadelen door een vak in het Engels aan te bieden dat in het Nederlands geëxamineerd wordt. Dat betekent echter niet, dat je geen vakken meer in het Engels aangeboden krijgen. Integendeel.

Op je rooster in de bovenbouw staan de volgende vakken:

ENG English Engels
EIB English IB Internationaal baccalaureate Engels
PED Physical Education lichamelijke opvoeding
SST Social Studies maatschappijleer
GST Global Studies internationale oriëntatie
ACE Art and Cultural Education culturele kunstzinnige vorming

 Het internationale programma bestaat in de bovenbouw uit een uitwisseling in leerjaar 4 bijvoorbeeld met leerlingen uit Tsjechië en een internationale stage in leerjaar 5 die veel leerlingen zelf regelen. Dit kan ook gecombineerd worden in een uitwisseling met onze partnerschool uit Mumbai. Aantrekkelijk is een door school georganiseerde Model United Nations in bijvoorbeeld Griekenland.

In het examenjaar sluiten de vwo-leerlingen English IB af met een internationaal examen Higher Level. Dit staat gepland in mei, de uitslag is ergens in juli, de feestelijke uitreiking eind oktober als iedereen een start heeft gemaakt op universiteit of hogeschool. We zien je dan graag als oud-leerling nog even terug.

 

 

Een vwo-diploma, een Cambridgediploma, een IB-English-diploma en een TTO-Seniorcertificaat. Een felicitatie waard.

MEER OVER TWEETALIG HAVO EN VWO

AGENDA

19.00-21.30 CKV Performance avond (T)havo-4 en (T)vwo-4
Read More

Contact