Stages Tweetalig onderwijs Havo en Vwo

Internationale stage voor Tvwo bovenbouw

De afsluiting en het hoogtepunt van hun internationale opleiding is voor de tweetalige leerlingen van het vwo hun internationale stage. Iedere leerling zoekt een bij hem passende stage en voert deze in het voorexamenjaar uit. Minimaal drie dagen moeten zij in een internationale omgeving werken en leren. De kaders liggen vast en worden vooraf met de TTO-coördinator besproken. Voorwaarde is, dat de leerling in overleg met ouders en school een voor hem passende en veilige stage kiest. De keuzes die leerlingen maken zijn zeer divers, afhankelijk van hun wensen en hun mogelijkheden. Ter concretisering enkele voorbeelden:
• Model United Nations, drie dagen vergaderen met jongeren uit de hele wereld volgens de regels van de Verenigde Naties. Ervaring hebben we hiermee in Nederland (Arnhem), Italië (Rome), Turkije (Istanbul) en Griekenland (Athene en Thessaloníki).
• Stage van een week op een internationale basisschool in Breda.
• Uitwisseling met Indiase leerlingen uit Mumbai.
• Stage in Zuid-Afrika in kleine scholen in de townships.
• Werken op een internationale afdeling van een Nederlands bedrijf.
De leerlingen presenteren hun stage, waardoor ervaringen met hun medeleerlingen gedeeld worden. We kunnen zonder meer stellen, dat het leereffect van deze stage heel groot

Dublin: Internationale stage voor tweetalig havo-4

In de eerste breakweek vertrekt tweetalig havo4 naar Dublin. Deze reis is onderdeel van het internationaliseringsprogramma van de tweetalige havoleerlingen. Dublin verkennen, onderwijs in het Engels volgen, een bezoek aan een Engelse school en bedrijfsbezoeken staan op het programma. Voertaal is uiteraard Engels.
Zo brengen de leerlingen met hun twee begeleidende docenten bijvoorbeeld een bezoek aan het hoofdkantoor van Linked In en aan een bedrijf dat regelt dat uitwisselingsstudenten in gezinnen opgevangen worden. Tijdens de lessen Engels maken de leerlingen kennis met de cultuur van Ierland en van Dublin in het bijzonder. Bij het bezoek aan een Ierse school zal de discussie over de voor- en nadelen van schooluniformen wel weer losbarsten. Dublin leren de leerlingen door middel van een speurtocht nader kennen. Maar ook gezellige activiteiten als bioscoop, bowlen en laserschieten staan op het programma. En de leerlingen bezoeken echte hondenrennen, toch ook iets dat in een internationaal programma past.

MEER OVER TWEETALIG HAVO EN VWO

AGENDA

19.00-21.30 CKV Performance avond (T)havo-4 en (T)vwo-4
Read More

Contact