TTO gebaseerd op drie pijlers

TTO gebaseerd op drie pijlers:
Engels
– Wereldburgerschap
– Persoonsontwikkeling
– Activiteiten

Het Cambreur College gaat uit van vijf kernwaarden. Uiteraard gelden deze ook voor de tweetalige afdeling. Tweetalig onderwijs is gebaseerd op drie pijlers. Logisch dus om de kernwaarden te verbinden met deze drie pijlers en deze als uitgangspunt te gebruiken voor de verdere ontwikkeling van TTO op het Cambreur.


MEER OVER TWEETALIG HAVO EN VWO

AGENDA

19.00-21.30 CKV Performance avond (T)havo-4 en (T)vwo-4
Read More

Contact